Indonezja silna fundamentalnie i technicznie

Fundusz inwestycyjny Indonezji: iShares MSCI Indonesia Investable Market ETF [EIDO], wygenerował trzy kolejne sygnały kupna, ostatni na poziomie 29,50$. W marcu fundusz rozpoczął trend wzrostowy i odczyt atrybutów technicznych wzrósł do poziomu 3. Indonezja aktualnie wygląda bardzo dobrze pod względem analizy technicznej oraz co także istotne posiada silne fundamenty na tle globalnej ekonomii.

Ostatni rok pokazuje, iż wzrost PKB i wzrost giełd, nie zawsze idzie spójnie, lecz od początku 2014 dwa te czynniki zaczynają ponownie iść w tym samym kierunku. Podsumowując fundusz Indonezji dobrze wygląda z punktu widzenia analizy technicznej oraz z punktu widzenia analizy fundamentalnej.

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy

DIF BROKER

Tom Dorsey
Tom Dorsey