Inwestowanie w sektor farmaceutyczny

Fundusz farmaceutyczny, sygnał kupna

W ostatnich 6 tygodniach sektor opieki zdrowotnej notował większą korektę, lecz w tym momencie farmaceutyczny fundusz ETF SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) odwrócił sygnał sprzedaży i wygenerował krótkoterminowy sygnał kupna na poziomie 94,00$.

Mając na uwadze długoterminowy obraz, sygnał ten może zostać wykorzystany jako moment rozpoczęcie inwestycji, dla inwestorów nie posiadających jeszcze ekspozycji w tym funduszu. Pod względem analizy technicznej fundusz prezentuje atrakcyjne możliwości, zarówno dla inwestorów jak i traderów. Dla inwestorów krótkoterminowych zalecany poziom zlecenia stop loss to 85,00$. Aktualnie notowania znajdują się na poziomie 95,33$ i jest to optymalny poziom rozpoczęcia inwestycji.

Za ostatni rok fundusz przyniósł inwestorom zysk w wysokości 51,48%. Roczna opłata za zarządzanie wynosi 0,35%. Szczegółowe informacje na temat funduszu znajdują się bezpośrednio na stronach emitenta SPDR. Fundusz do nabycia poprzez platformę inwestycyjną w domu maklerskim.

Wykres funduszu farmaceutycznego, SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH)

 

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management w DIF BROKER, dowiedz się więcej o asset management.

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey