Inwestycje w kraje azjatyckie

W tym tygodniu indeks hossy krajów Azji, powrócił do kolumny wzrostowej i w tym momencie, według analizy punktowo-symbolicznej, 54% akcji z rynków azjatyckich generuje sygnał kupna. Mając w świadomości pozytywną sytuację na giełdach azjatyckich chcielibyśmy dzisiaj zwrócić Państwa uwagę na fundusz krajów wschodzących: PowerShares DWA Emerging Markets Momentum ETF [PIE].

Inwestycje w kraje azjatyckie 2

Fundusz ten, w tym momencie inwestuje w 75% w krajach azjatyckich, z największym udziałem w Południowej Korei 20% oraz Tajwanie 17%. W ostatnim miesiącu wykres trendu funduszu PIE, powrócił do trendu wzrostowego przy cenie 18,50$. Aktualnie fundusz posiada najwyższy odczyt atrybutów technicznych od czerwca 2013.

Opłata za nabycie oraz zbycie funduszu 0,2%. Roczna opłata za zarządzanie 0,9%. Można zakończyć inwestycję w każdym czasie i ma to miejsce na ten sam dzień.

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

 

Szczegółowe informacje na temat funduszu ETF, jak zawsze znajdują się na oficjalnej stronie jego emitenta:

PowerShares DWA Emerging Markets Momentum ETF [PIE]

Inwestowanie w fundusz możliwe jest za pośrednictwem platformy DIF Freedom:

pobierz darmowe demo platformy.

Inwestowanie w ramach gotowych strategii inwestycyjnych:

asset management

*
Treść  powyższej      analizy jest tylko i  wyłącznie wyrazem
osobistych    poglądów jej autora  i     nie  stanowi
rekomendacji w        rozumieniu    przepisów Rozporządzenia
Ministra   Finansów z  dnia  19       października   2005 r. W sprawie
informacji       stanowiących        rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych,  lub  ich            emitentów. (Dz. U. z 2005
r. Nr   206, poz. 1715).  Analiza nie   spełnia           wymogów
stawianych   rekomendacjom w  rozumieniu w/w  ustawy.       Zgodnie  z
powyższym autor   oraz Dif  Broker nie  ponoszą      jakiejkolwiek
odpowiedzialności za    decyzje  inwestycyjne      podejmowane
na   podstawie       niniejszych     komentarzy.

 

Tom Dorsey
Tom Dorsey