Jak będzie giełda w roku 2014?

W ostatni piątek 27 grudnia 2013, amerykański indeks giełdowy S&P 500 [SPX], wygenerował zysk od początku roku w wysokości 29,11%, co plasuje rok 2013 w pierwszej dziesiątce wyników, licząc od roku 1928. Jako iż pozostał nam dosłownie jeden dzień do końca roku, jest bardzo prawdopodobne, iż zysk za rok 2013 wyniesie powyżej 20%. Od 1928 roku mieliśmy 23 takie przypadki, iż zysk indeksu wynosił powyżej 20%, co powoduje iż miało to miejsce w 28% przypadkach na 86 lat.

Ale to jest już historią, zobaczmy jakie informacje płyną z tego dla nas na przyszłość? Otóż statystyczne zyski dla roku następującego po roku, który wygenerował zysk powyżej 20%, wynosi 6,37%. Na 23 lata przypadające po roku kiedy to zysk w wyniósł co najmniej 20%, 15 lat zakończyło się zyskiem i tylko 8 lat zakończyło się stratą.

Wyniki indeksu S&P500 w latach z zyskiem ponad 20% i wyniki następnego roku

 Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey