Jak duży jest rynek hipoteki odwróconej – ciąg dalszy

Profesjonalny rynek hipoteki odwróconej w Polsce powstał w 2008 roku wraz z wprowadzeniem oferty przez pierwszy fundusz hipoteczny. Sukcesywnie rynek powiększał się o kolejne podmioty. W 2009 pojawiła się pierwsza konkurencja, w roku 2010  rynek poszerzył się o następnych graczy i rozpoczęły się kampanie reklamowe zakrojone na szeroką skalę, największe fundusze hipoteczne przystąpiły do Konferencji Przedsiębiorst Finansowych i stworzono dedykowany branży Kodeks Dobrych Praktyk.

W 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeanalizował rynek, na którym zdaniem Urzędu działa 6 podmiotów, w większości wyspecjalizowanych w usłudze hipoteki odwróconej oraz jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. Dodatkowo na początku 2014 roku pojawił się raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) zrzeszającej największe firmy sektora. Raport po raz pierwszy bardzo szczegółowo zaprezentował dane na temat wielkości i dynamiki rynku w Polsce.

Można z niego wyczytać, że rynek hipoteki odwróconej jest wciąż rynkiem niszowym, ale zainteresowanie ofertą funduszy hipotecznych rośnie. Do końca 2013 roku, fundusze podpisały łącznie 283 umowy. Między 2011 i 2012 r. liczba ich klientów wzrosła o 100 proc. a w roku 2013, o ponad 40 proc. Średni wiek osób decydujących się na podpisanie umowy to 75,8 lat (2011-2012). W I kwartale 2013 r. wiek ten wzrósł do 76,1 roku i od tamtego czasu nieco spada. Mieszkania, które pozyskały spółki – w zamian za wypłacaną dożywotnio rentę – na koniec 2011 r.  miały średni metraż 42,33 m2. Rok później było to już 46,09 m2, a na koniec 2013 roku – 46,23 m2.

Fundusze zrzeszone w KPF wypłaciły seniorom w ramach świadczeń ponad 5 mln złotych  i zarządzają portfelem nieruchomości wartym ponad 67 mln złotych. Patrząc na strukturę demograficzną Polski, w której 5,6 mln osób ukończyło 65 lat, rynek hipoteki odwróconej w naszym kraju, pomimo wielu stereotypów i barier, o których niejednokrotnie pisałem, powinien w najbliższej przyszłości dynamicznie rosnąć.

Już wkrótce ma wejście w życie ustawa regulująca usługę i wprowadzająca nadzór KNF nad działalnością funduszy hipotecznych. Czy te zmiany i inicjatywa rządu przyczynią się do przyspieszania wzrostu rynku i poprawy sytuacji finansowej Seniorów? W mojej opinii tak.

Robert Majkowski
Robert Majkowski