Rekordowa aktywność na rynku magazynowym w Europie

Rok 2016 na europejskim rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych zakończył się ustanowieniem nowych rekordów zarówno pod względem wolumenu transakcji inwestycyjnych, jak i ilości wynajętej powierzchni. Korzystne warunki na rynku oraz wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów zapowiadają dużą aktywność na rynku, która powinna utrzymać się co najmniej przez całe pierwsze półrocze 2017 roku.

Jak pokazują dane JLL w ostatnim kwartale 2016 roku aktywność najemców na europejskim rynku magazynowym zauważalnie wzrosła. Odnotowano największy kwartalny wolumen transakcji od czasu rozpoczęcia obserwacji rynku przez JLL w 2008 roku – przewyższył on średni wolumen z poprzednich trzech kwartałów o 40 procent. Przez cały 2016 rok w Europie podpisano umowy najmu na ponad 19 milionów m kw., to o 12 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tylko w ostatnim kwartale 2017 roku wolumen transakcji wzrósł o 44 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i po raz pierwszy przekroczył 6 milionów m kw. w jednym kwartale.

JLL_01

Szczególnie silny wzrost odnotowano w Polsce.  W 2016 roku podpisano w naszym kraju umowy najmu na ponad 3 miliony m kw. To najwyższy wynik w historii rynku. Chociaż w pozostałych częściach regionu obserwowano bardziej umiarkowane wzrosty, wielkość popytu przekroczyła wielkość podaży w każdym państwie regionu, a wskaźniki pustostanów są najniższe od czasu poziomów sprzed kryzysu finansowego na świecie w 2008 roku.

Najbardziej aktywną grupą najemców na europejskim rynku były po raz pierwszy sieci handlowe, które zanotowały wzrost na poziomie 150 procent w ujęciu rocznym. Wynika to w dużej mierze z rozwijającego się sektora e-commerce. W Polsce sieci handlowe i operatorzy logistyczni również byli najbardziej aktywni na rynku. Przypadło na nie 59 procent popytu netto zarejestrowanego w 2016 roku.

Wzrosty w dalszej perspektywie 

Dane JLL wskazują, że w pierwszej połowie 2017 roku popyt na powierzchnię magazynową w Europie powinien wzrosnąć o 6 procent w ujęciu rocznym, natomiast średni kwartalny wolumen może wynieść około 4,7 miliona m kw. Mimo iż gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej osłabiły się w ostatnich miesiącach 2016 roku, pojawiają się pozytywne oznaki sygnalizujące przyśpieszenie wzrostu.

JLL wskazuje jednak na pewne ryzyko spadku zainteresowania inwestorów. Jak pokazuje nasz europejski raport, narastający populizm i protekcjonizm, bieżące kwestie geopolityczne oraz wpływ zmiany klimatu mogą negatywnie wpływać na obroty w handlu. Wpływ tych czynników na aktywność na rynku nie powinien być jednak odczuwalny w perspektywie krótkoterminowej. Gospodarka powinna utrzymać tendencję wzrostową, do której podtrzymania przyczynią się zmiany strukturalne, które dokonują się w łańcuchu dostaw, wpływając na kształt rynku detalicznego. W związku z tym przewiduje się, że zainteresowanie inwestorów w 2017 roku będzie nadal utrzymywać się na wysokim poziomie.

JLL_02

Tomasz Olszewski
Tomasz Olszewski