Komitety audytu – jeszcze więcej wyzwań!

I mamy! Niecały miesiąc od faktycznego wejścia z życie nowych przepisów w zakresie funkcjonowania komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego – swoje pierwsze działania podejmuje nadzorca – Komisja Nadzoru Finansowego.

To bardzo dobra informacja, bo jest duża szansa, że już na początku wdrażania nowych regulacji – tym którzy trochę zlekceważyli nowe wymagania – zapali się ostrzegawcza lampka.  Faktycznie bowiem można odnieść wrażenie, że w wielu przypadkach ograniczono się do spełnienia wymogów formalnych, tworząc regulaminy, polityki i procedury, jednocześnie zapominając o odpowiednim doborze kadr, a przede wszystkim o tym, że komitet audytu musi pracować! Ale „kto bogatemu zabroni” nie stosować się do przepisów? Potencjalne sankcje to kara administracyjna dla członka komitetu audytu w wysokości do 250 tys. zł, a dla spółki do 10% przychodów.

O komitetach audytu również na stronie http://komitetaudytu.com.pl/

Piotr Rybicki
Piotr Rybicki