Korekta, lecz w dalszym ciągu trend wzrostowy

Pomimo, iż w tym momencie mamy do czynienia z korektą, nie ma jeszcze potrzeby wycofywania się z rynku. Patrząc na wykres zamieszczony poniżej widzimy, iż poziom wyprzedania amerykańskich funduszy znajduje się na poziomie –100%. Jest to najniższy poziom od maja 2012. Na przestrzeni ostatnich 5 lat, giełdy znajdowały się już 7 razy na takim poziomie wyprzedania i z wyłączeniem czerwca 2011, zawsze był to dogodny moment rozpoczęcia inwestycji. W dalszym ciągu większość akcji oraz funduszy akcyjnych znajdują się ponad długoterminową linią trendu wzrostowego.

Poziom wyprzedania amerykańskich funduszy inwestycyjnych

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey