Kraje BRIC rosną w siłę

W ostatnim czasie obserwujemy poprawę, pod względem analizy technicznej krajów z regionu BRIC. Wczoraj pisaliśmy na temat poprawy w obrazie funduszu Brazylii, lecz to nie tylko Brazylia notuje pewną poprawę. Inne kraje ze strefy BRIC, w szczególności Chiny także notują umocnienie.

Kraje BRIC rosną w siłę 1

Dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się funduszowi iShares MSCI BRIC ETF [BKF]. Fundusz ten posiada 43% ekspozycji w Chinach oraz 27% w Brazylii, innymi słowy posiada 70% udziału w Chinach oraz Brazylii.

Patrząc na wykres trendu analizy punktowo-symbolicznej, we wrześniu fundusz BKF wygenerował sygnał kupna na poziomie 36,50$. Aktualnie wykres zmienił kolumnę na wzrostową kolumnę X, tym samym uformował wyższe dno. W tym momencie wzrost do poziomu 39,50$ przełamie linię trendu spadkowego, co według analizy punktowo-symbolicznej jest równoznaczne z rozpoczęciem trendu wzrostowego. Równocześnie wzrost do tego poziomu będzie także wygenerowaniem drugiego sygnału kupna.

Dodatkowo atrybuty techniczne wynoszą aktualnie 3,27 na 5 możliwych, co jest najwyższym odczytem od ponad dwóch lat. Przez ostatnie lata rejon BRIC nie cieszył się szczególnym zainteresowaniem inwestorów, lecz w tym momencie wykazuje oznaki ożywienia.

Legenda:

Wykres analizy Point & Figure

X – kolumna wzrostowa

O – kolumna spadkowa

miesiące – liczby naniesione na wykresie

linie trendu – zawsze pod kątem 45 stopni

źródło: partner i zarządzający portfelami w DIF Broker: Dorsey Wright

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey