Najlepsi z najlepszych czyli Krajowe Klastry Kluczowe

Klastry czyli przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, podmiotów naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu wzajemnie powiązanych, których celem jest rozwój zdobywają w ostatnich latach coraz większa popularność w Polsce. Oficjalnie zidentyfikowanych jest ponad 130 klastrów, jednak wiele podmiotów działa na mniej formalnych zasadach i w sumie ich liczba w Polsce przekracza ponad 200.

Krajowe Klastry Kluczowe

Przy tak dużej liczbie inicjatyw klastrowych Ministerstwo Rozwoju wspólnie z PARP postanowili, żeby wybrać najbardziej perspektywiczne podmioty i wsparcie kierować bezpośrednio do nich.

W najbliższych dniach tj. 15 lipca br. zakończy się nabór wniosków w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Krzysztof Buczek
Krzysztof Buczek