Kto to jest Senior

Seniorzy stają się coraz ważniejszą grupą konsumentów. Tylko kto to jest senior? W Polsce niestety nie mamy jednoznacznej definicji. Instytucje finansowe mianem seniorów określają osoby, które ukończyły 50 lat. Dla funduszy hipotecznych oferujących hipotekę odwróconą  seniorem jest osoba, która ukończyła 60-65 lat. Ale czy jeżeli ktoś ma 70 lat, albo 80 lat ma takie same potrzeby jak osoba w wieku lat 50-ciu, czy nawet 60-ciu? Wydaje się, że to zupełnie inni konsumenci.

W Stanach Zjednoczonych od lat każda generacja ma swoją nazwę. Znamy generacje X (urodzeni w latach ’60-’70), Y (lata ’80 –  do końca XX wieku) i generację Z, czyli najmłodsze, współczesne pokolenie. Specjaliści od marketingu w Stanach dostrzegają również starsze grupy wiekowe i  różnice, jakie występują między potrzebami starszych klientów. Greatest Generation, czyli urodzeni przed wielkim kryzysem, czyli przed 1924 rokiem, to inna grupa niż Silent Genereation, czyli urodzeni między 1925, a 1945 rokiem. A jeszcze inne potrzeby mają najliczniejsi baby boomers, czyli urodzeni w czasie powojennego wyżu demograficznego w latach 1946-1964.

Poznanie różnic między tymi grupami jest kluczowe dla poprawnej komunikacji oraz identyfikacji potrzeb klientów. Senior, który jest w wieku do 65. lat jest chociażby w stanie podjąć dodatkową pracę, pomóc w wychowaniu wnuków, w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Siedemdziesięciolatkowie, z reguły, ze względu na stan zdrowia i swój wiek nie podejmują już dodatkowej pracy, ich jedynym źródłem dochodu pozostaje państwowa emerytura, w niewielkim stopniu mogą pomóc bliskim, raczej sami wymagają pomocy z ich strony. Potrzeby w zakresie konsumpcji również zaczynają się zmieniać. Jeszcze inny styl życia i zakres potrzeb zaczyna obowiązywać po 80. roku życiu.

Podane przeze mnie przedziały wiekowe są jedynie przybliżeniem, ułatwiającym wychwycenie różnic miedzy poszczególnymi grupami. Niestety nie wypracowaliśmy w Polsce terminologii dla poszczególnych grup wiekowych. W oferowaniu usług dla seniorów ważne jest zidentyfikowanie, w której grupie jest klient, a wraz z rozwojem usług dla najstarszego pokolenia poszerzać się będzie wiedza poprawiająca jakość oferty i obsługi seniorów. Zarówno ustawodawcy (chociażby pracując nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym i rencie hipotecznej) jak i usługodawcy powinni brać pod uwagę, że rozwiązania dla seniorów wymagają specjalistycznej wiedzy i warto wykorzystywać doświadczenia, które zdobyto zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Robert Majkowski
Robert Majkowski