Lepiej w gotówce, niż w Emerging Markets

Już od 12 czerwca zeszłego kraje z grupy Emerging Markets generuje słabszą siłę relatywną względem krajów rozwiniętych. Taki sygnał dał nam informację, iż korzystniejszym miejscem do inwestycji są aktywa krajów rozwiniętych.Aktualnie sytuacja krajów Emerging Markets uległa jeszcze większemu pogorszeniu. Wykorzystujemy ranking siły relatywnej względem gotówki, aby zweryfikować, czy jest to dobry moment na daną inwestycję. Ranking ten wykazał iż wiele spośród funduszy krajów Emerging Markets notuje słabszą siłę relatywną względem gotówki. Mówiąc innymi słowy, bezpieczniej jest posiadać aktualnie gotówkę, aniżeli fundusze krajów rozwijających się. Na zestawieniu poniżej lista krajów poniżej rynku pieniężnego.

Fundusze krajów Emerging Markets poniżej rynku pieniężnegoJak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey