Najmłodszy brat w rodzinie banków rozwoju: Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju będzie bankiem rozwojowym, który nie zamierza zastępować ani wypierać sektora prywatnego we wspomaganiu gospodarki. Jego celem jest wypełnienie luk rynkowych w jej finansowaniu – mówił dziś na prezentacji oferty Paweł Borys, Prezes PFR.

Kilka miesięcy intensywnej pracy zaowocowało prezentacją kompletnej oferty, w tym pakietu dla młodych innowacyjnych firm w ramach programu rozwoju innowacji, za który odpowiadam.

Czym jest Grupa PFR?

PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. W ramach nowej architektury polskich instytucji rozwoju, integruje się działalność Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Priorytety Grupy PFR to inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

PFR grupy odbiorcow

Czym jest bank rozwoju?

Brzmi skomplikowanie, ale podobne instytucje rozwoju funkcjonują w większości krajów na świecie. W Unii Europejskiej największe instytucje rozwoju, o zbliżonych do Grupy PFR standardach działania, to niemiecka Grupa KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), francuska Grupa CDC (Caisse des Dépôts et Consignation), włoska Grupa CDP (Cassa Depositi e Prestiti), czy węgierska Grupa MFB (Magyar Fejlesztési Bank). Każdy bank rozwoju ma inną historię i wywodzi się z innej tradycji. Powstała w 1850 roku włoska Cassa Depositi e Prestiti odegrała ważną rolę w jednoczeniu kraju. Niemiecki Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) powołany został w 1948 roku przez władze okupacyjne, żeby zapewnić gospodarce Niemiec transmisję funduszy z Planu Marshalla służących jej powojennej odbudowie. Celem PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej (promotional financial institution), jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

PFR Bank Rozwoju

Program rozwoju innowacji

Czyli moja działka. O wsparciu innowacji rzeczywiście dużo się ostatnio mówi, bo na naszych oczach rozgrywają się co najmniej trzy rewolucje technologiczne, które zdecydują o kształcie przyszłej gospodarki globalnej oraz miejscu w jakim zajmie w nim Polska. Są to rewolucja cyfrowa, rewolucja biogospodarcza (np. biofarmacja) oraz rewolucja energetyczna. Do żadnej z nich polskie firmy nie są dobrze przygotowane. Dlatego z jednej strony należy zintensyfikować działania ukierunkowane na rozprzestrzenianie się we wszystkich sektorach technologii, z drugiej, działania stymulujące rozwój sektorów o potencjale dynamicznego wzrostu. Ale do rzeczy. Program rozwoju innowacji  w PFR składa się z trzech elementów: finansowania innowacji, edukacji i rozwoju ekosystemu innowacji.

  1. Inwestycje finansowe

PFR Ventures to kapitał. To środki finansowe, które są niezbędne przy rozwoju innowacji wysokiego ryzyka, dlatego priorytetem rozwoju obszaru innowacyjności funduszu jest wsparcie inwestycyjne i kapitałowe przedsiębiorstw. Wsparcie to ma prowadzić do rozwoju startupów oraz wprowadzania innowacji na rynek.

Po analizie dotychczasowych działań różnych instytucji wspierających innowacje, zmieniamy niektóre zasady gry. Tworzymy fundusz funduszy, który oferuje finansowanie zwrotne innowacyjnym spółkom. Polski Fundusz Rozwoju będzie inwestował poprzez wybranych pośredników finansowych, tj. fundusze Venture Capital lub grupy aniołów biznesu. W zależności od wielkości i fazy rozwoju przedsiębiorstwa oraz przedmiotu projektu innowacyjnego oferowane wsparcie będzie się różnić- od 200 tysięcy do 20 milionów per projekt.

Jesteśmy już po trzech rundach konsultacji ze środowiskiem i w styczniu rozpoczynamy nabór do pierwszego wehikułu inwestycyjnego – PFR Starter FIZ, który skierowany jest do innowacyjnych spółek znajdujących się w najwcześniejszej fazie rozwoju (etap preinkubacji, inkubacji, startu). Sukcesywnie będziemy uruchamiać kolejne instrumenty, które też chcemy transparentnie konsultować z rynkiem.

Eliza Kruczkowska PFR

Jesteśmy również świadomi faktu, że nie można rynku tylko “zalać pieniędzmi” bo zabraknie wiedzy, edukacji i komptencji. Dlatego zidentyfikowaliśmy kluczowe luki pozafinansowe, które są też czynnikami blokującymi rozwój innowacji. Długo by wyliczać – od niskiego poziomu wiedzy o procesie zarządzania innowacjami i zmianą, braku strategicznego podejścia do przedsiębiorstw do obszaru innowacji, po czasami zupełny brak potrzeby rozwijania innowacji (niedostrzeganie korzyści) ze strony firm.  Nie zapominając o niewystarczającym poziomie innowacyjności po stronie administracji publicznej czy niskiej wartości zamówień publicznych na zaawansowane technologicznie usługi. I dlatego w programie koncentrujemy się też na rozwoju kompetencji miękkich.  

  1. Centrum Innowacji

Centrum innowacji ma być miejscem integracji i animacji współpracy różnych uczestników systemu innowacji w Polsce, generowanie wspólnych projektów, wykorzystywanie dobrych praktyk i monitoring i networking ekosystemu startupowego.

Pierwszym krokiem jaki podjęliśmy jest program ScaleUp (realizowany przez PARP), gdzie 10 wyselekcjonowanych akceleratorów rozpoczyna realizację autorskiego programu. Przejdzie przez niego ponad 200 innowacyjnych firm, które będą miały szansę wdrożyć swoje rozwiązania w dużych przedsiębiorstwach. To jest działanie pilotażowe, ale w przyszłym roku chcielibyśmy rozpocząć również programy akceleracyjne, koncentrujące się na konkretnej branży.

Sukcesem okazały się również Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów Agencji Rozwoju Przemysłu, podczas których podmioty z sektora MŚP prezentują swoje innowacyjne rozwiązania technologiczne, które z powodzeniem mogą znaleźć komercyjne zastosowanie poprzez dużych kooperantów. Ostatnio PGNiG wybrał 12 rozwiązań – od nowych technologii poprzez nowe rozwiązania IT do pomysłów usprawniających obsługę klienta.

  1. Akademia innowacji

Budowanie liderów innowacji w polskich przedsiębiorstwach to priorytet obszaru na styku biznesu i edukacji. Naszym celem jest wzmocnienie umiejętność zarządzania procesem innowacyjnym przez menedżerów polskich firm. Program, który mamy zamiar rozpocząć w 2017 roku jest skierowany do trzech grup odbiorców – menedżerów w dużych przedsiębiorstwach, małych i średnich firm z tradycyjnych branż oraz startupów. Chcemy przekazywać wiedzę o trendach oraz wykształcić odpowiednie umiejętności przywódcze stymulujące postawy innowacyjne w firmach oraz uczyć jak wdrażać i zarządzać innowacją (od etapu powstawania nowych pomysłów i ich weryfikacji przez sprzedaż produktu klientom i ich udoskonalenie do czerpania inspiracji z rynku do tworzenia nowych rozwiązań / doskonalenia istniejących). Planujemy też specjalne działanie skierowane na rozwój innowatorów w sektorze publicznym.

Ambitnie, ktoś powie. Wierzę, że tworzymy nową jakość i konkretne rozwiązania, a z tego miejsca mogę tylko prosić abyście trzymali kciuki, by nam się udało.  

Polski Fundusz Rozwoju

I najważniejsze – ruszyło jedno okienko informacyjne – Infolinia PFR: 800 800 120

Dzwońcie i pytajcie – to dla Was! 

Eliza Kruczkowska
Eliza Kruczkowska