100 dni rządu Beaty Szydło

Studniówka rządu, liczona od konstytucyjnego powołania Rady Ministrów 16 listopada 2015 r. przez prezydenta, wypada dzisiaj.

Sama premier Beata Szydło uznała jednak za punkt zerowy wygłoszenie 18 listopada exposé i uzyskanie od Sejmu wotum zaufania (stosunkiem głosów 236:202, przy 18 posłach wstrzymujących się i 4 nieobecnych), stąd oficjalne obchody odbędą się w piątek 26 lutego. W okolicznościowym logo układ zer natychmiast wywołał rozmaite skojarzenia: kajdanki, obrączki, koła ratunkowe… Do tej symboliki jeszcze wrócimy, dzisiaj zaś publikujemy kilka zwięzłych uwag do dorobku rządu — autorstwa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo pracy i dialog społeczny. Projekt wprowadzenia minimalnej 12-złotowej stawki godzinowej wymaga dopracowania. Przepisy te nie rozwiążą problemu nadużywania umów cywilnoprawnych czy fikcyjnego samozatrudnienia. W pełni popieramy powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Górnictwo i wydobycie. Nie można było oczekiwać, iż w ciągu stu dni uda się nadrobić zaległości. Ale nie spodziewaliśmy się również tego, że nowy rząd nie przedstawi żadnych nowych propozycji — opierając się w zasadzie na dorobku poprzedniego gabinetu.

Finanse publiczne. Znowelizowano ustawę budżetową na poprzedni rok, w której zwiększono deficyt oraz przeksięgowano część dochodów na 2016 r. Ulgę dla budżetu przyniosło odłożenie w czasie najbardziej kosztownych elementów programu wyborczego. Nierozwiązanym problemem pozostaje podniesienie poziomu ściągalności danin publicznych.

Sektor finansowy. Przyjęta forma tzw. podatku bankowego jest daleka od optymalnej. Określenie aktywów jako przedmiotu opodatkowania prowadzi do sytuacji, w której banki są zniechęcane do udzielania kredytów, zwłaszcza mieszkaniowych.

Podatki. Banki i inne instytucje finansowe zostały obłożone podatkiem. Trwa dyskusja nad kształtem drugiego z podatków, od sprzedaży detalicznej. Niepokój przedsiębiorców związany jest z wewnętrzną sprzecznością projektu. Przedsiębiorcy wciąż czekają na obniżenie CIT dla małych firm do 15 proc., wprowadzenie podwójnego odpisu inwestycyjnego oraz stworzenie efektywnego systemu ulg.

Zdrowie. Przez sto dni jeden projekt został przyjęty przez Radę Ministrów — bezpłatne leki dla osób 75 plus. Minister powołał kilkanaście zespołów doraźnych — to ważna inicjatywa, szkoda jednak, że w ich składach nie zostali uwzględnieni partnerzy społeczni.

Polityka prorodzinna. Pomoc rodzinom w ramach programu 500 Plus będzie wiązała się ze znacznym obciążeniem dla budżetu. Słyszalne są głosy zaniepokojenia, że udzielanie tej pomocy w formie gotówkowej ogranicza szanse na dystrybuowanie pieniędzy zgodnie z ich przeznaczeniem i uniemożliwia skuteczną kontrolę nad programem wsparcia.

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski