Nowy szczyt na amerykańskim indeksie

Po wahaniach na giełdzie z ostatnich kilku miesięcy, główne indeksy giełdowe zmierzają lub już osiągnęły nowe szczyty wszech czasów. Przykładowo indeks Dow Jones w poniedziałek osiągnął poziom 16 700, najwyższy poziom wszech czasów. W dniu wczorajszym indeks S&P 500 także osiągnął nowy szczyt wszech czasów. Nawet indeks NASDAQ wykazuje oznaki umocnienia. Czyli akcje w dalszym ciągu pozostają najsilniejszą grupą aktywów. W naszym rankingu aktywów, na pierwszym miejscu w dalszym ciągu znajdują się akcje amerykańskie oraz na drugiem miejscu akcje międzynarodowe.

Nowy szczyt na amerykańskim indeksie

Patrząc na wykres S&P 500 widzimy iż ma miejsce wzrostowe wyłamanie z konsolidacji, która miała miejsce przez ostatnich kilka miesięcy. W kwietniu indeks znalazł poziom wsparcia na poziomie 1820, aktualnie został wygenerowany sygnał kupna na poziomie 1900. Celem do realizacji zysków wynikającym z formacji jest poziom 2090. Tygodniowe momentum uległo zmianie na pozytywne, po sześciu tygodniach przebywania w negatywnym odczycie.

 

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O
* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Inwestowanie w fundusz możliwe jest za pośrednictwem platformy DIF Freedom:

pobierz darmowe demo platformy.

Inwestowanie w ramach gotowych strategii inwestycyjnych:

asset management

 

Tom Dorsey
Tom Dorsey