Pierwszy w 2014: Dzień Trzech Wiedźm

Dzień Trzech Wiedźm, z angielskiego Triple Witching, ma miejsce kiedy to opcje na akcje, kontrakty terminowe oraz kontrakty na opcje, wszystkie mają datę ważności upływającą w tym samym dniu. W piątek 21 marca, będzie miało miejsce pierwsze „triple witching„ w tym roku, następne będą miały miejsce w czerwcu, wrześniu oraz grudniu. Standardowo w takim dniu możemy się spodziewać zwiększonej zmienności na rynku.

Podwyższona zmienność z reguły kojarzy się z negatywnie, ale niekoniecznie musi prowadzić ona do spadków. Patrząc wstecz od 1990 roku, miały miejsce 24 marcowe „triple witching„ i 16 z nich zakończyło tydzień na wzrostach i tylko 8 zakończyło negatywnie. Nie wiemy jak będzie w tym roku, wiemy tylko iż spodziewamy się podwyższonej zmienności.

Jedna ze strategii, która skutecznie sprawdza się w takim tygodniu, wygląda następująco. W przypadku jeśli inwestor chce kupić dane akcje, może ustawić zlecenie oczekujące kupna poniżej aktualnej ceny oraz jeśli chce sprzedać dane akcje, ustawić zlecenie sprzedaży powyżej aktualnej ceny. Dla nowych pozycji, dobrze wykorzystać korekty do dokonania zakupów oraz wzrosty do zamknięcia pozycji. Rynek akcji w dalszym ciągu pozostaje najsilniejszą klasą aktywów, także dla inwestorów poszukujących nowych inwestycji, korekty mogą zostać wykorzystane jako moment otwarcia pozycji.

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy

Tom Dorsey
Tom Dorsey