Co PKN Orlen zrobi z 5 mld złotych gotówki?

Rok po objęciu stanowiska prezesa PKN Orlen Wojciech Jasiński przedstawił wyniki spółki za 2016 rok. Koncern odnotował rekordowe zyski a kurs akcji spółki poszybował mocno w górę. Obecnie spółka posiada 5 miliardów wolnej gotówki. Rynek spekuluje, co PKN Orlen zrobi z tak wielką ilością pieniędzy.

FOT. Andrzej Bogacz _Forum

Nie bez znaczenia była wypowiedź Henryka Kowalczyka, przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, który zasugerował połączenie PKN Orlen z drugim gigantem paliwowym – Lotosem.

Obecny poziom udziału Skarbu Państwa w PKN Orlen jest bezpieczny, ale trzeba go podnieść. Połączenie Orlenu z Lotosem to pomysł, dzięki któremu w połączonej firmie wzrósłby udział procentowy Skarbu Państwa.

Po tej wypowiedzi kursy akcji koncernów poszybowały w górę. W czwartek 16 lutego na zamknięciu giełdy akcje Orlenu kosztowały 93,5 zł, zyskując aż 4,6 proc. na wartości. W górę poszły również akcje Lotosu, na zamknięciu kosztowało 46,03 zł za sztukę, zyskując 2,3 proc.

Fuzja?

Kowalczyk nie jest pierwszym urzędnikiem państwowym, który w wypowiedziach medialnych sugeruje połączenie Orlenu z Lotosem. Rok temu ówczesny minister skarbu Dawid Jackiewicz wypowiadał się w podobnym tonie, informując media o rozpoczęciu analiz nad ewentualnym połączeniem PKN Orlen, Lotosu i PGNiG. Obecnie Skarb Państwa posiada 32 proc. akcji Orlenu. Celem ewentualnej fuzji będzie niewątpliwie podniesienie udziału Skarbu Państwa i zabezpieczenie się przed wrogim przejęciem. Jednak połączenie dwóch największych graczy na rynku paliwowym może okazać się dużym wyzwaniem w kontekście prawa antymonopolowego. Po połączeniu Orlenu i Lotosu powstałby podmiot posiadający 90 proc. udziału w hurtowym rynku paliw w Polsce oraz blisko 50 proc. w sprzedaży detalicznej. Powstaje więc pytanie – jak w tej sytuacji zareaguje UOKiK i Komisja Europejska?

Dywidenda?

PKN Orlen podtrzymuje, że celem spółki jest wzrost wypłacanej dywidendy na akcję. Ostateczna decyzja co do wysokości dywidendy za 2016 rok zapadnie w marcu. Wartość wypłacanej dywidendy regularnie wzrasta. W 2016 roku PKN Orlen wypłacił 2 zł, w 2015 roku 1,65 zł, w 2014 roku 1,44 zł, a w 2013 roku 1,5 zł dywidendy na akcję.

Inwestycje?

W latach 2017-18 PKN Orlen zamierza przeznaczyć na inwestycje przeznaczyć 5,4 mld zł. Priorytetem pozostaje wzmocnienie pozycji rynkowej.

Strategia PKN Orlen na lata 2017-2021 zakłada:

  • W segmencie Downstream – wzrost udziałów w rynku paliw, wydłużanie łańcucha wartości w Petrochemii oraz dostosowanie rafinerii do optymalnego koszyka produktów, wspierane przez nowoczesną energetykę przemysłową.
  • W segmencie Detalu – bogata oferta na stacjach paliw, tworzenie unikalnych doświadczeń zakupowych i stały wzrost satysfakcji klientów, wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi oraz zaawansowaną analityką danych.
  • W obszarze Wydobycia – ostrożna kontynuacja rozwoju obecnych aktywów w Polsce i Kanadzie, która pozwoli na elastyczne reagowanie w zależności od sytuacji na rynku ropy i gazu.

W latach 2017-2018 na inwestycje Koncern planuje przeznaczać średniorocznie 5,4 mld zł z czego: 3,7 mld zł na segment Downstream, 0,6 mld zł na segment Detalu oraz 0,8 mld zł na wydobycie. W tym okresie średnioroczna wartość EBITDA wg LIFO wyniesie 8,8 mld zł.

Jaki plan ma rząd wobec PKN Orlen?

Analizując sytuację innych spółek, których udziałowcem jest Skarb Państwa nasuwa się pytanie – jakie zadanie otrzyma PKN Orlen od rządzących? PZU repolonizuje sektor bankowy, spółki energetyczne podjęły misję ratowania górnictwa a PGNiG inwestuje w nowe połączenia gazowe. KGHM każdego roku wpłaca do budżetu po ok. 1,5 mld złotych w ramach podatku od kopalin. Być może prezes PiS Jarosław Kaczyński dojdzie do takiego samego wniosku jak w przypadku KGHM i stwierdzi, że PKN Orlen powinien służyć całemu społeczeństwu i zostanie im nałożony jakiś dodatkowy podatek, o którym się wkrótce dowiemy…..

PKN Orlen jest największym w Polsce producentem i dystrybutorem produktów naftowych i petrochemicznych. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na takie produkty jak: benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Grupa prowadzi także poszukiwania, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów oraz wytwarza, prowadzi dystrybucję i obrót energią elektryczną i cieplną. Rafinerie należące do grupy PKN Orlen (w Płocku, Trzebini, Jedliczu) posiadają ok. 70 proc. zdolności przerobowych polskich rafinerii. Firma posiada największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.

Aram Woźniak