Polska gospodarka na przedostatnim miejscu w rankingu konkurencyjności podatkowej

Amerykański think thank The Tax Foundation opracował ranking konkurencyjności podatkowej światowych gospodarek. W tym zestawieniu Polska na tle Europy wypada bardzo słabo, ponieważ zajęła … przedostatnie miejsce.

Polska gospodarka

Ranking International Tax Competitiveness Index Rankings 2019 został opracowany przez amerykański think thank The Tax Foundation. Pokazuje on jak konkurencyjne są gospodarki poszczególnych krajów świata. W tym rankingu polska gospodarka znalazła się na przedostatnim miejscu. Pierwsze miejsce zajęła Estonia, natomiast ostatnie Francja. W rankingu nie zabrakło Wielkiej Brytanii, która jako kraj z jednym z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych zajęła 25 miejsce.

Autorzy rankingu zauważają, że kraje zajmujące ostatnie miejsca nakładają wysokie stawki podatku od osób prawnych (CIT). Wyjątek stanowi tutaj Polska, gdzie stawka podatku CIT w 2019 roku wynosiła 19 proc. Niższy stawka podatku dochodowego nie daje automatycznie wyższego miejsca w rankingu, ponieważ dla inwestorów oraz właścicieli firm ważny jest również sprawny system podatkowy. Widać to doskonale na przykładzie Wielkiej Brytanii, która w tym zestawieniu zajmuje dopiero 25 miejsce. Dalekie miejsce Zjednoczonego Królestwa nie oznacza bynajmniej, że system podatkowy w Wielkiej Brytanii jest mało konkurencyjny. Ze względu na jego przejrzystość i uproszczenie kraj ten przyciąga zagranicznych inwestorów, ale także właścicieli firm, którzy w krajach takich jak Polska nie są w stanie efektywnie prowadzić biznesu.

Wielka Brytania wciąż konkurencyjna

W porównaniu z latami poprzednimi Wielka Brytania w rankingu Tax Competitiveness Index poprawiła swój wynik i z roku na rok zajmuje wyższe miejsca. W 2017 roku było to miejsce 27, rok później 25, a w roku 2019 było to miejsce 25. Powodów, dla których kraj ten poprawia konkurencyjność swojej gospodarki jest dużo, ale najważniejsze z nich dotyczą kwoty wolnej od podatku oraz znacznie prostszego niż na przykład w Polsce systemu podatkowego. W rankingu oceniającym ile przedsiębiorca musi spędzić czasu na rozliczenia podatkowe Polska zajmuje odległe 121 miejsce na 190 przeanalizowanych państw. Z kolei w Europie zajęła 23 miejsce na 30 badanych krajów. W porównaniu do Wielkiej Brytanii w Polsce przedsiębiorca musi spędzić trzy razy więcej czasu na rozliczenia podatkowe oraz inną niezbędną do prowadzenia firmy biurokrację. We wszystkich rankingach oceniających konkurencyjność gospodarek oraz łatwość prowadzenia biznesu Polska z roku na rok zajmuje niższe miejsca.

Wielka Brytania wygrywa także pod względem kosztów założenia własnej działalności. W Polsce założenie spółki z o.o. kosztuje 600 złotych. Na kwotę tą składa się opłata za rejestrację w KRS oraz ogłoszenie w Monitorze Polskim. Dodatkowo każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłacenia podatku od kapitału zakładowego spółki. W Wielkiej Brytanii koszt założenia firmy to 69 funtów (około 400 zł). Przedsiębiorca na Wyspach deklaruje kapitał zakładowy, ale nie musi odprowadzać od niego żadnego podatku.

POLECAMY: Dlaczego ekspansję zagraniczną polskie firmy zaczynają od Wielkiej Brytanii?
Zielona Wyspa wciąż zielona

Wyżej niż Wielka Brytania w rankingu najbardziej konkurencyjnych gospodarek znajduje się Irlandia. Zajmujący 17 miejsce kraj wciąż przyciąga niskimi stawkami podatku, wysoką kwotą wolną wynoszącą aż 16 500 euro. Niska stawka podatku CIT wynosząca 12,5 proc. oraz stabilny system podatkowy zachęcają polskich przedsiębiorców do przenoszenia swojej działalności właśnie do Irlandii. Dodatkowym atutem jest znacznie niższa stawka ZUS, która wynosi kilkadziesiąt euro miesięcznie przy założeniu, że firma zarabia kilka tysięcy złotych. Zajęcie tak wysokiego miejsca przez Irlandię było możliwe również dzięki wysokiej kwocie zwolnionej z podatku dochodowego. Firma zarabiająca 320 tys. euro rocznie może być zwolniona z CIT na okres aż 3 lat, co nieopodatkowaną kwotę 1 mln euro.

Miejsce wyżej w rankingu zajmuje gospodarka niemiecka, która od lat przyciąga polskich przedsiębiorców. Niemcy w ciągu ostatnich lat poprawili swój wynik, ponieważ rok wcześniej zajmowali miejsce 18, a w 2019 byli już na miejscu 16. Wysokie, bo 8 miejsce zajęła z kolei Szwecja i to mimo tego, że stawka podatku PIT w tym kraju może wynieść aż 60 proc. Na 6 miejscu w rankingu znalazł się Luksemburg. Wśród głównych zalet tamtejszego systemu podatkowego wymienia się ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w parki maszynowe.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Firma w Irlandii dla polskiego rezydenta podatkowego
Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc