Polska na tle świata

Wpływowy brytyjskiego tygodnik „The Economist” na ostatnich trzech stronach zawsze zamieszczał najważniejsze dane makroekonomiczne dla dwóch grup krajów: dla najważniejszych krajów rozwiniętych gospodarczo i dla tzw. emerging markets, czyli gospodarek wschodzących. Od Nowego Roku nastąpiła zmiana. Zlikwidowano podział na dwie grupy krajów. W nowym układzie w jednej tabeli wyodrębniono sześć grup krajów: najważniejsze gospodarki świata, strefę euro, resztę Europy, Azję z Australią, Amerykę Południową i Bliski Wschód z RPA.

W sumie uwzględniono 42 najważniejsze kraje świata. Skutkiem nowego podejścia, które pochwalam, jest między innymi zatarcie podziału na kraje rozwinięte i rozwijające się oraz stworzenie dla wszystkich obserwowanych krajów wygodniejszych warunków do porównań w skali globalnej. Polska znalazła się między Norwegią i Rosją, o kolejności zadecydował oczywiście wyłącznie alfabet. Polska na tle świata wygląda średnio. Tempem wzrostu PKB wyprzedzamy tylko kraje najbardziej rozwinięte, jesteśmy w grupie ośmiu krajów o dwucyfrowym wzroście produkcji przemysłowej, zaliczamy się do czołówki świata pod względem niskiej inflacji. W listopadzie mieliśmy najwyższą stopę bezrobocia. Małym pocieszeniem jest ponad 25 procent bezrobocia w Arabii Saudyjskiej w marcu 2006 roku.   Polska zalicza się do mniejszości 16 krajów o ujemnym bilansie handlowym, podobnie jest z ujemnym saldem na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Niczym nadzwyczajnym nie jest umocnienie się złotego wobec dolara w ciągu ostatniego roku: stało się to udziałem większości krajów. Po prostu dolar osłabł.  

Na ujemne saldo budżetu pozwala sobie bardzo wiele krajów. Według prognozy „The Economist” rekordzistą w roku 2007 będzie Egipt (-8 proc. PKB). Niezwykle wysoka nadwyżka budżetowa, bo aż 19,3 proc. PKB oczekiwana jest w Norwegii. Poziom stóp procentowych mamy bliski średniemu w świecie, zaś Warszawski Indeks Giełdowy pokazuje jeden z większych wzrostów w ciągu 2006 roku.   

Bohdan Wyżnikiewicz
Bohdan Wyżnikiewicz