Pozytywny obraz techniczny dla APPLE

Akcje Apple z całą pewnością należą do popularnych akcji wśród szerokiego grona inwestorów. Mając to na uwadze, chcielibyśmy dziś przybliżyć Państwu bieżącą sytuacje pod względem analizy technicznej.

Jak widzimy na wykresie zamieszczonym poniżej, wykres AAPL wygenerował sygnał kupna na poziomie 540$, na skutek wyłamania z formacji trójkąta. Dodatkowo, na skutek tego wzrostu, została przełamana krótkoterminowa linia trendu spadkowego. W tym momencie akcje Apple posiadają odczyt atrybutów technicznych na poziomie 3 na 5 możliwych, co kwalifikuje akcje jako potencjalną możliwość inwestycyjną.

Poziom realizacji zysków wynikający z formacji, to cena 588$, najbliższy poziom wsparcia to cena 524$. Dodatkowo Apple znajduje się w sektorze komputerowym, który to sektor należy do grupy sektorów faworyzowanych.

Wykres akcji Apple

Legenda:
wykres analizy punktowo – symbolicznej
linia trendu: zawsze pod kątem 45 stopni
sygnał kupna: wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X
sygnał sprzedaży: kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management w DIF BROKER, dowiedz się więcej o asset management.

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy

Tom Dorsey
Tom Dorsey