Pracowałeś w Wielkiej Brytanii? Odzyskaj nadpłacony podatek

Najnowsze dane pokazują, że w 2017 r. do Polski wróciło trzy razy więcej Polaków, niż z niej wyemigrowało. Trend w zakresie powrotów do Polski z emigracji przybiera zatem na sile, a wśród Polaków, którzy ponownie chcą zamieszkać nad Wisłą, aż 50 proc. stanowią imigranci z Wielkiej Brytanii.

Niezależnie jednak od tego, jakimi pobudkami w zakresie powrotów kierują się Polacy opuszczając Wielką Brytanię, mają oni prawo do zwrotu podatku od dochodów osiągniętych na Wyspach.

O zwrot taki mogą się ubiegać zarówno osoby zatrudnione na Wyspach na umowę o pracę (ang. employee), jak też osoby pracujące w UK jako podwykonawcy CIS (ang. subcontractor). W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę o zwrot podatku powinni się postarać przede wszystkim ci Polacy, którzy nie przepracowali na Wyspach pełnego roku podatkowego (ten, inaczej niż w Polsce, trwa w UK od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego). Ponieważ jednak zwykli pracownicy nie muszą się w Wielkiej Brytanii rozliczać z podatku, to o nadpłacony podatek muszą się oni ubiegać we własnym zakresie.

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK „POWRÓT DO POLSKI”

W przypadku podwykonawców CIS zwrot podatku jest również możliwy, z tym że w odróżnieniu od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę podwykonawcy muszą z podatków rozliczyć się obowiązkowo. Są oni zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej, niezależnie od tego, czy należy im się zwrot, czy też nie. Podwykonawcom często jednak przysługuje zwrot podatku, ponieważ wykonawcy odprowadzają w ich imieniu 20 lub 30 procent podatku dochodowego bezpośrednio do urzędu skarbowego, nie uwzględniając poniesionych przez nich kosztów, które obniżają podstawę opodatkowania.

Obowiązek rozliczenia się z podatków dotyczy ponadto osób samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii (ang. self-employed), jeżeli opuściły one Wyspy przed końcem roku podatkowego. Natomiast w ich przypadku zwrot podatku to rzadkość – do zwrotu dochodzi tylko wtedy, gdy osoba samozatrudniona zapłaciła zaliczkę na podatek albo gdy pracowała ona dodatkowo na Wyspach na umowę o pracę.

O zwrot podatku można się ubiegać po zakończeniu roku podatkowego. Jednak w sytuacji powrotu do Polski na stałe o zwrot ten warto jest wystąpić jeszcze przed zakończeniem roku podatkowego. Zgodnie z prawem brytyjskim o zwrot podatku można się starać do pięciu lat wstecz. Oznacza to zatem, że w tym roku o zwrot można się ubiegać maksymalnie za rok podatkowy 2013/2014.

Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc