PRYWATYZACJA KGHM A GWARANCJE DLA DEPOZYTÓW BANKOWYCH

Pan Premier Jak Krzysztof Bielecki, obecnie Prezes PeKaO SA,  stwierdził, że „rząd polski jest przygotowany na to, by powiedzieć, że gwarancje dla depozytów są nieograniczone” „Polska może postąpić tak samo jak to zrobiło wiele rządów – chociażby dzisiejszej nocy przyszła informacja, że tak zrobili Australijczycy”.

Obawiam się, że z prywatyzacji KGHM, którą senator Misiak straszył związkowców w Legnicy (poprzedni dzisiejszy wpis) może nie starczyć na pokrycie tych depozytów. No chyba, żeby sprywatyzowali wszystko. Wtedy co prawda też nie wystarczy na pełne „pokrycie depozytów” ale za to przynajmniej zmieni się struktura własności.  Coś mi się jednak wydaje, że Pan Premier Bielecki nie przychody z prywatyzacji miał na myśli, tylko „z podatników”…

Robert Gwiazdowski
Robert Gwiazdowski