Przewidujemy korektę

Wiele spośród amerykańskich indeksów w listopadzie osiągnęło nowe szczyty wszech –czasów, lecz wraz z początkiem grudnia, widzimy iż przeszły one do negatywnego tygodniowego momentum. Fundusz inwestycyjny ETF S&P 500 SPDR [SPY], który jest jednym z głównych funduszy giełdy amerykańskiej, wskazuje na zmianę w krótkoterminowym momentum. Oczywiście trend w dalszym ciągu jest silnie wzrostowy oraz popyt przeważa nad podażą. Na skutek wzrostów w listopadzie fundusze ten znalazł się w rejonie silnego wykupienia. Korekta rzędu 3-5 % sprowadzi aktywa z powrotem w okolice 10 tygodniowej średniej i bliżej rejonów wsparcia. Aktualnie negatywne momentum zwiększa prawdopodobieństwo iż w najbliższym czasie będziemy mieli korektę na giełdzie.

 

Legenda:

Wykres analizy Point and Figure

kolumna X – kolumna wzrostowa

kolumna O – kolumna spadkowa

sygnał kupna – kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X

sygnał sprzedaży – kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

linia trendu zawsze pod kątem 45 stopni

 

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management, dowiedz się więcej o asset management.

*          Treść  powyższej      analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem        osobistych    poglądów jej autora  i     nie stanowi rekomendacji w        rozumieniu    przepisów Rozporządzenia    Ministra   Finansów z  dnia  19       października   2005 r. W sprawie informacji       stanowiących        rekomendacje dotyczące   instrumentów finansowych,  lub  ich            emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr   206, poz. 1715).  Analiza nie   spełnia           wymogów stawianych   rekomendacjom w  rozumieniu w/w  ustawy.       Zgodnie  z     powyższym autor   oraz Dif  Broker nie  ponoszą      jakiejkolwiek       odpowiedzialności za    decyzje  inwestycyjne      podejmowane na podstawie       niniejszych     komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey