Przyszłość należy do inteligentnych metropolii

We współczesnym świecie rośnie rola miast jako głównych ośrodków skupiających coraz większą część populacji. Badania wskazują, że obecnie ponad połowa ludności na świecie mieszka w miastach. Do roku 2050 będzie to już blisko 70% populacji. Na obszarze metropolitalnym Tokio żyje aż 38 milionów mieszkańców, czyli tyle ile liczy ludność Polski. Postępująca urbanizacja, której efektem ubocznym jest rosnące zużycie zasobów i degradacja środowiska naturalnego, stawia przed włodarzami miast wiele wyzwań i oznacza konieczność zdefiniowania nowych strategii aby tym wyzwaniom sprostać. Z pomocą mogą przyjść rozwiązania technologiczne Gospodarki 4.0, które umożliwią transformacje miast, jakie znamy dzisiaj, w inteligentne miasta.

Budowa inteligentnych miast wymaga ze strony władz samorządowych nie tylko doskonałego rozumienia potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim wizji rozwoju, otwartości na innowacje i umiejętności szybkiej adaptacji do warunków zewnętrznych i wewnętrznych, wynikających z szybko zmieniającego się otoczenia. Pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie strategii. Istotę posiadania takiego dokumentu podkreśla firma doradcza Roland Berger, która opracowała raport „Smart City Strategy Index” obejmujący 87 miast na świecie. Tworząc strategie warto przyjrzeć się planom tych miast, które doradca ocenia najwyżej. Oczywiście nie uda się w jednym czasie wdrożyć w mieście systemów, które swoją funkcjonalnością obejmą pełen zakres funkcjonowania miasta. Jednak tworząc strategię której, horyzont powinien sięgać ~20 lat, nie powinno zakładać się praktycznie żadnych ograniczeń. Technologie Smart Cities mogą mieć zastosowanie w bardzo różnych dziedzinach, o których dzisiaj jeszcze nawet nie wiemy.

Rosnąca liczba mieszkańców wymusza lepsze zorganizowanie przestrzeni miejskiej. Służy temu m.in. zwiększenie zasięgu sieci komórkowych oraz Internetu w miejscach publicznych, inteligentne sterowanie ruchem ulicznym, a także monitorowanie ruchu samochodowego i wykorzystania przestrzeni parkingowych. Dużym wyzwaniem dla zarządzających miastami jest ograniczenie zużycia energii i monitorowanie zanieczyszczeń powietrza. Zastosowanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych czy inteligentnych systemów pomiarowych pozwala monitorować i sterować poborem energii, sieciami gazowymi oraz wodociągami a jednocześnie optymalizować koszty. Inteligentne rozwiązania pomagają optymalizować inne usługi publiczne, np. wywóz odpadów komunalnych. Nieodzowną częścią inteligentnych miast jest także zwiększenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Oprócz pomiaru natężenia ruchu, zanieczyszczenia powietrza oraz oświetlenia w ciągach komunikacyjnych, niezwykle istotne staje się monitorowanie ulic, analiza miejsca położenia ludzi i rzeczy. Inteligentne systemy miejskie mogą automatycznie monitorować parametry różnych zjawisk zachodzących w obszarze miast.

Aby wykorzystać potencjał nowych technologii niezbędne jest zapewnienie systemów komunikacyjnych, łączących czujniki i urządzenia monitorujące z systemami gromadzącymi dane w celu ich analizy, wizualizacji oraz reakcji na zaistniałe zdarzenia. W tym miejscu zaczyna się rola firm, takich jak Emitel, które potrafią dostarczyć odpowiednie rozwiązania. Nasza spółka już dzisiaj pretenduje do grona liderów w zakresie rozwoju rozwiązań inteligentnych miast. Nie byłoby to możliwe gdyby nie ponad 60-letnie doświadczenie w zakresie technologii bezprzewodowych, które firma budowa m.in. świadcząc usługi emisji naziemnej telewizji cyfrowej, radia oraz łączności kryzysowej. Mając świadomość olbrzymiego potencjału rozwiązań typu Smart cities, podjęliśmy decyzję o rozwoju sieci transmisyjnej na bazie technologii Long Range Radio. Powszechne udostępnienie sieci w polskich miastach ma na celu stymulowanie rozwoju rozwiązań przez podmioty trzecie i stwarza szansę dla przedsiębiorców, w tym start-up’ów do tworzenia rozwiązań w ramach aglomeracji miejskich. Obecnie wspólnie z partnerami oraz władzami samorządowymi prowadzimy projekty pilotażowe w kliku polskich miastach. Celem jednego z projektów jest budowa systemu do wykrywania miejskich wysp ciepła, czyli zaburzeń temperatury związanych z silną urbanizacją terenu. Identyfikacja i przeciwdziałanie powstawaniu miejskich wysp ciepła jest jednym z celów miejskich programów adaptacji do zmian klimatu. Testowane rozwiązanie doskonale wpisuje się w program „Zrównoważone miasta”, który powstał jako odpowiedź Global Compact Network na przyjęte Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W Polsce stawiamy dopiero pierwsze kroki w dziedzinie budowy inteligentnych miast.  Według raportu “Cities in Motion Index 2017” przygotowanego przez IESE Business School, tylko dwa polskie miasta zakwalifikowały się do pierwszej setki listy najbardziej inteligentnych miast świata (na 54. miejscu zestawienia znalazła się Warszawa a na miejscu 95. Wrocław). Odległe miejsca w rankingach nie powinny nas zniechęcać tylko mobilizować. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju miast, inteligentnego zarządzania transportem, energetyką, komunikacją i bezpieczeństwem to nie opcja a konieczność. Rozwój innowacyjnych technologii pozwala na znaczne podniesienie jakości życia w miastach. Miasta mogą być zarządzane w sposób nowoczesny, oszczędny i przyjazny dla środowiska. Integracja rozwiązań technicznych z infrastrukturą miejską pozwoli w pełni wykorzystać tkwiący w miastach potencjał, tym samym zapewnić bezpieczeństwo, poprawić komfort życia mieszkańców i wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne. Cieszę się, że firma którą kieruję aktywnie uczestniczy w tym procesie.

 

Tekst został opublikowany również w raporcie Global Compact Network Poland Yearbook 2018-2019.

 

Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski