Raport Bankier.pl: czy polski system emerytalny może zbankrutować?

Czy ZUS może zbankrutować? System emerytalny w Polsce ciągle jest pod obstrzałem polityków i „ekonomistów”. Część z nich nie odróżnia repartycji od pojęcia piramidy finansowej. Niektórzy na oczy nie widzieli ustawy o finansach publicznych. Dla niektórych odpowiedzialność ogranicza się tylko do mówienia o niej, a perspektywa czasowa dłuższa niż 4 lata w ogóle jest „nie do ogarnięcia”. Tacy ludzie najczęściej straszą Polaków czarnymi scenariuszam i odnośnie do bankructwa polskiego systemu emerytalnego.

Raport: czy system emerytalny może zbankrutować? (Kliknji obrazek, by pobrać raport)


Nie ma sensu kłócić się z tymi, którzy mają interes polityczny w kreowaniu katastroficznych wizji przyszłości. Najłatwiej ostrzegać, o wiele trudniej doradzić co należy zrobić, by do katastrofy nie doszło. Dlatego napiszę krótko – z naszej analizy wynika, że gdyby państwo nie dokładało do emerytur to świadczenia byłyby utrzymane dalej, tylko należałoby je obniżyć wszystkim po równo o ok. 15%-20%.

Obecnie nie ma zagrożenia niewypłacalności FUS-u nawet jeśli nie ulegnie on całkowitemu zbilansowaniu tzn., wyrównaniu dochodów ze składek z wydatkami na rzecz beneficjentów ponieważ deficyt w FUS z założenia finansowany jest z podatków. Ponadto ma on charakter strukturalny i kontrolowany.

 

Strukturalny dlatego, że istnieje stała nadwyżka wypłat świadczeń nad dochodami (wynika to np. z przywilejów emerytalnych niektórych grup zawodowych, wcześniej przyjętych metod ustalania wielkości emerytur, etc.,) Deficyt tego rodzaju można pokryć na trzy sposoby: poprzez podwyższenie wieku emerytalnego (co ma miejsce); poprzez zmniejszenie świadczeń (całkowicie wykluczone) lub poprzez zwiększenie składki na ubezpieczenia społeczne (mało realne). Deficyt ma charakter kontrolowany ponieważ jest przewidywalny co można uwzględnić w wydatkach państwa.

Pod koniec 2014 roku w portalu Bankier.pl przeprowadziliśmy ankietę odnośnie do oczekiwań naszych użytkowników wobec emerytur wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Naprawdę, było dla nas wielkim zaskoczeniem, gdy okazało się, że większość użytkowników oczekuje, by składka na ubezpieczenia społeczne (jednym z jej elementów jest składka na ub. emerytalne) wynosiła mniej niż 400 zł, a stopa zastąpienia ostatniej pensji emeryturą – ponad 60% przeciętnej krajowej.

Niestety, nie ma ekonomicznej możliwości by osiągnąć taki wynik bez wsparcia FUS-u jeszcze większą dotacją z budżetu państwa. Wyniki ankiety zainspirowały nas do napisania raportu o emeryturach wypłacanych z FUS-u , gdzie staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy FUS-owi (ZUS) rzeczywiście grozi bankructwo i czy bankructwo tak wielkiej instytucji, będącej jakby nie było, częścią finansów publicznych, w ogóle jest możliwe?

Raport zawiera:

Życzę miłej lektury!

Łukasz Piechowiak 

Łukasz Piechowiak
Łukasz Piechowiak