Rynek obligacji zapowiada dobrą koniunkturę (WYKRES DNIA)

Polskiej gospodarce nie grozi recesja, podpowiada struktura rentowności na rynku obligacji.

Rynek obligacji zapowiada dobrą koniunkturę (WYKRES DNIA)


W piątek rentowności 2-letnich obligacji skarbowych kształtowały się na pułapie o 120 punktów bazowych niższym niż rentowności papierów 10-letnich. To dobry znak dla polskiej gospodarki, bo spowolnienie zwykle następowało po przynajmniej kilku kwartałach, kiedy rentowności dwulatek zbliżały się lub nawet przekraczały rentowności obligacji 10-letnich. Podwyższone w porównaniu z papierami długoterminowymi rentowności papierów o krótkiej zapadalności świadczą o tym, że inwestorzy spodziewają się zaostrzania polityki pieniężnej, a to zwykle ochładza koniunkturę.


Różnica w rentownościach obligacji dwuletnich i dziesięcioletnich (wykres górny), na tle dynamiki wzrostu gospodarczego (wykres dolny). Liniami żółtymi zaznaczono okresy, kiedy relatywne rentowności dwulatek wobec 10-latek pozostawały podwyższone przez przynajmniej 12 miesięcy. Źródło: PB, Bloomberg.

Marek Wierciszewski
Marek Wierciszewski