Sposoby na wakacje od franka

Banki powinny na nowo przyjrzeć regulaminy i poukładać je pod kątem frankowców, którzy teraz płacą wzorowo kredyt, ale przyciśnięci wysokim kursem mogą potrzebować chwilowej ulgi w spłaci coraz większych rat.


Są banki, w których spłatę kapitału od hipoteki można zawiesić nawet na rok. Generalnie obowiązuje jednak zasada, że w ramach tzw. wakacji kredytowych przysługuje prawo do zawieszenia jednej raty kapitałowej raz w roku. Niewielka ulga, choć plusem jest to, że urlop od kredytu jest zazwyczaj bezpłatny.

W razie problemów, lub w przypadku zmiany sytuacji finansowej warto zwrócić się do banku o renegocjację warunków umowy. Prosta korekta jak np. zmiana dnia płatności raty może ułatwić terminowe spłacanie długu. Można wystąpić o wydłużenie okresu kredytowania co pozwoli zmniejszyć wysokość raty, możemy zawnioskować o czasowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej na określony czas, zamianę rat malejących na równe.

Niestety, zazwyczaj taka zmiana wymaga spisania aneksu do umowy za co bank naliczy sobie prowizję – standard to 200 zł. Jedno jest pewne – jeśli zauważymy, że możemy mieć problem z terminowością spłat, trzeba koniecznie skontaktować się z bankiem i szukać sposobów jak zaradzić problemowi. Jeśli nie wykonamy żadnego ruchu, opóźnienia w spłacie będą rejestrowane skrzętnie przez bank i w konsekwencji popsujemy sobie historię kredytową.
Według danych KNF, na na koniec 2013 r. wakacje kredytowe wzięło 10 tys, kredytobiorców – pół procenta wszystkich zadłużonych. Jednak już 13 tys,. korzystało z różnych form restrukturyzacji kredytu. Jeśli kurs franka utrzyma się powyżej 4 zł przez dłuży czas liczba kredytobiorców z problemami może się powiększyć. Banki powinny wziąć to pod uwagę i przygotować specjalnie dla nich rozwiązania chroniące klientów przed osunięciem się w całkowitą niewypłacalność.

 

Oto zestawienie obecnie dostępnych w bankach instrumentów wsparcia dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych:

mBank
Bogaty pakiet pomocowy dla kredytobiorcy. Bank oferuje odroczenie płatności raty kapitałowej – przez okres do 12 m-cy kredytobiorca płaci tylko część odsetkową raty. Frankowcy mogą skorzystać z automatycznego procesu wnioskowania o odroczenie w spłacie kapitału na okres do 6 m-cy. Warunki brzegowe: prawidłowa obsługa kredytu, pozytywna historia w BIK. Decyzja podejmowana jest automatycznie.
Innym rozwiązaniem jest odroczenie w płatności raty kapitałowo-odsetkowej – przez okres do 12 m-cy klient zwolniony jest z opłacania rat; w tej sytuacji bank zwiększa proporcjonalnie wysokość rat pozostałych do spłaty w przyszłości.

PKO BP
Bank na wniosek klienta może zawiesić spłatę jednej raty kapitałowo-odsetkowe w każdym roku kredytowania. Nie wymaga to spisywania aneksu do umowy. Zawieszona rata jest dopisywana do kolejnych rat, albo można wydłużyć termin spłaty kredytu, co pozwoli zachować wysokość raty w wysokości sprzed wakacji.

Getin Noble Bank
Każdy kredytobiorca może złożyć wniosek o okresową zmianę warunków kredytowania. Oprócz stosownego uzasadnienia, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuacje finansową. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Klient może wystąpić o: karencję w spłacie kapitałowej części raty, prolongatę rat kredytu, indywidualny harmonogram rat.
Okres karencji oraz prolongaty wynosi co do zasady od 1 do 6 miesięcy. W indywidualnych przypadkach może zostać wydłużony do 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu trwania karencji lub prolongaty należne za ten okres odsetki są doliczane do salda kredytu. Kolejny wniosek o aneks w zakresie karencji lub prolongaty może zostać złożony przez kredytobiorcę po zapłacie minimum 4 rat odsetkowych od dnia ustania skutków poprzedniego aneksu dotyczącego karencji lub prolongaty.
W przypadku pozytywnej decyzji, trzeba spisać aneks do umowy kredytowej za co bank pobiera prowizję – minimum 200 zł.

Millennium
Wakacje kredytowe – do wykorzystania raz w roku kalendarzowym. Bank na miesiąc zawiesza ratę kapitałowo-odsetkową. Warunek – terminowa obsługa kredytu. Wakacje od franka bank funduje za darmo.
Klient Millennium może wystąpić też o czasowe zawieszenie płatności rat maksymalnie na 12 miesięcy. Na 24 miesiące bank może zawiesić pobieranie raty kapitałowej (6 miesięcy dla pożyczek hipotecznych).

BZ WBK
W przypadku wzrostu raty kredytu na skutek przejściowych wahań kursu waluty bank może zaproponować klientom karencję w spłacie kapitału na okres do 12 miesięcy – w tym okresie klient spłaca tylko odsetki.
W banku są tez standardowe wakacje kredytowe, w ramach których można zawiesić spłatę jednej raty kapitałowej raz w roku.

DB PBC
W banku nie ma klasycznych wakacji kredytowych. DB oferuje natomiast dość ciekawy mechanizm obniżania rat. Klient spłacający kredyt w ratach równych może wydłużyć okresu kredytowania do okresu pierwotnego, tj. określonego w umowie. O co chodzi? Przy każdej obniżce stóp w Szwajcarii bank skraca okres kredytowania co sprawia, że klient szybciej spłaca kapitał, co ma też wpływ na wysokość raty odsetkowej. Na jego wniosek DB może przywrócić zapisany w umowie okres kredytowania.
Klient z ratą malejąca może natomiast przejść na system spłaty w ratach równych.
Oba rozwiązania nie wymagają składania dokumentów finansowych oraz analizy zdolności kredytowej. Wystarczy złożyć wniosek w oddziale banku. DB zniósł też opłatę za aneks wprowadzający powyższą zmianę do umowy kredytu.

ING Bank Śląski
W ING nie ma wakacji kredytowych. W sytuacjach losowych można zwrócić się o:
– czasowe zawieszenie spłaty rat w części kapitałowej z wydłużeniem lub bez wydłużenia okresu spłaty;
– czasowe obniżenie wysokości raty kapitałowo–odsetkowych z wydłużeniem lub bez wydłużenia okresu spłaty;
– stałe obniżenie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych z wydłużeniem okresu spłaty
Żeby otrzymać prolongatę-obniżenie rat trzeba w oddziale złożyć wniosek – szczegółowa instrukcja  dostępna jest na stronie internetowej banku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku bank daje do podpisania aneks za co pobiera 200 zł prowizji.

Eurobank
Wakacje kredytowe do wzięcia raz w roku kalendarzowym. Klient płaci tylko część odsetkową raty. Bank nie nalicza prowizji od wakacji.

Bank BPH
Jednomiesięczna przerwa w spłacie całej raty przyznawana jest po każdym 12-miesięcznym nieprzerwanym okresie spłaty, pod warunkiem, że kredytobiorca nie zalegał wcześniej przez 6 miesięcy z płatnościami ani innymi należnościami wobec banku. Dodatkowo klient BPH może również skorzystać z przerwy w spłacie rat do 3 miesięcy w przypadku narodzin lub adopcji dziecka.

Raiffeisen Polbank
Jednomiesięczne wakacje kredytowe w roku kalendarzowym

BGŻ
Możliwość zawieszenia maksymalnie 12 rat kapitałowo-odsetkowych w całym okresie kredytowania. Każdy kolejny  wniosek można złożyć po upływie 12 m-cy po spłacie poprzednio zawieszonej raty.

BNP Paribas
Klient może w całym okresie kredytowania wystąpić o zawieszenie maksymalnie 12 rat kapitałowo-odsetkowych z tym, że jednorazowo okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 2 miesiące i występować nie częściej niż co 12 miesięcy. Wakacje kredytowe są bezpłatne.

Credit Agricole
Miesięczne wakacje w roku kalendarzowym obejmujące ulgę w spłacie raty kapitałowej. Klient płaci tylko odsetki.

BOŚ
Wakacje kredytowe – 3 razy w ciągu roku nie więcej niż 18 m-cy w całym okresie kredytowania  w zależności od umowy zawartej z klientem (zawieszenie pełnych rat kapitałowo-odsetkowych). 100 zł za dyspozycję.

Eugeniusz Twaróg
Eugeniusz Twaróg