Startupowa Spółka Akcyjna: ma być taniej, szybciej i łatwiej

Rządowy plan rozwoju gospodarki, znany również jako plan Morawieckiego to program przyspieszenia rozwoju w Polsce. Jedna z jego części – nowa “Konstytucja Biznesu” – ma zawierać między innymi ułatwienia dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednym z nich będzie nowa forma prawna dla startupów którą, z pomocą konsultacji ze środowiskiem startupowym i przy wykorzystaniu Sugestera, koordynuje Startup Poland.

18 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Morawieckiego i jego wiceministrów Jadwigi Emilewicz oraz Mariusza Haładyja ze startupami. Pokazano nam część planu gospodarczego. Jeden z zaprezentowanych elementów to wspomniana “Konstytucja Biznesu”, która ma zawierać między innymi ułatwienia dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Zapowiedziano, że powstanie nowa forma prawna dla startupów. Podczas prezentacji Minister Haładyj zażartował, że na razie taka uproszczona spółka akcyjna ma niefortunny skrót USA. Startupowcy zaproponowali, że mogą zorganizować konkurs na inną nazwą, a nawet przeprowadzić szersze konsultacje online – tak, by każdy mógł wyrazić swoją opinię.

Nowoczesna gospodarka potrzebuje innowacyjnych firm, a te z kolei – nowoczesnych rozwiązań prawnych. Dlatego kilka dni temu w ramach współpracy z polskim startupem Sugester.pl, stworzyliśmy narzędzie, gdzie zbieramy opinie środowiska na temat potrzebnych zmian w prawie.

W pierwszej kolejności startupowcy mogą głosować na nazwę nowej formy prawnej, która ułatwi prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej. W drugiej, bardziej rozbudowanej ankiecie, przedsiębiorcy mają możliwośc opisania swoich oczekiwań w zakresie formalno-prawnym (np. jaka powinna być wielkość kapitału założycielskiego nowego rodzaju firm, jak ma wyglądać proces rejestracji działalności czy jak zabezpieczyć prawa wynalazców i inwestorów). Zostawiliśmy też pole na dodatkowe sugestie.

Taniej, szybciej i łatwiej 

Dziś mamy dwie spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Z raportu Fundacji Startup Poland wynika, że wśród form prawnych wybieranych przez startupy zdecydowanie dominuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (prawie dwie trzecie respondentów). Tylko 5% to spółki akcyjne.

Wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, zapowiedział, że stworzy nową formę prawną uszytą na potrzeby startupów. W niedawnej rozmowie z Pulsem Biznesu odwoływał się do pomysłu formy prawnej znanej np. we Francji od ponad 20 lat. W skrócie: ma być taniej, szybciej i łatwiej, np. poprzez likwidację rad nadzorczych. Mówi się też o obniżeniu wymogów kapitałowych do absolutnego minimum, wprowadzenie możliwości obejmowania udziałów własnych na potrzeby programów pracowniczych. Jest też pomysł, by wzorem z Krzemowej Doliny wszelkie spory między np. wspólnikami i inwestorami obowiązkowo rozwiązywać w drodze mediacji.

Na odpowiedzi i propozycje czekamy do 31 marca. Wszystko dostępne jest pod adresem http://startuppoland.sugester.pl/  Liczymy, że uzyskane tą drogą informacje i propozycje przedsiębiorców przyczynią się do wypracowania optymalnych rozwiązań, odpowiadających faktycznym potrzebom startupów.

Eliza Kruczkowska
Eliza Kruczkowska