Stereotypy po raz kolejny

Hipoteka odwrócona to w Polsce nowa usługa. Z jednej strony mamy do czynienia z innowacyjną ofertą, a z drugiej – z wyjątkowo konserwatywnym klientem, jakim jest senior. Z tego względu wprowadzenie takiego produktu na polski rynek to zadanie wyjątkowo trudne, tym bardziej, że w naszym kraju nadal pokutują stereotypy, które utrudniają seniorowi wykorzystanie swojego majątku dla własnych potrzeb. Utarło się, że mieszkanie trzeba komuś przepisać, trzeba komuś oddać, nie zważając na to, że osobie starszej brakuje pieniędzy na leki, na opiekę medyczną, na żywność wyższej jakości, nie wspominając o przyjemnościach.

A nieruchomość to przecież dobro, kapitał, który można zamienić na bieżący strumień pieniądza. Większość osób w wieku 65+ nie miała możliwości odłożyć pieniędzy na swoją emeryturę. Dla nich jedynym źródłem dochodu stało się świadczenie wypłacane przez ZUS. Pojawienie się hipoteki odwróconej w Polsce daje możliwość skorzystania ze zgromadzonego kapitału, zakumulowanego w mieszkaniu lub domu. Co ważne, dzięki hipotece odwróconej nie trzeba sprzedawać, opuszczać swojego domu i zamieniać go na mniejszy. Dla seniora „nieprzesadzanie starych drzew” ma zasadnicze znaczenie, nie tylko w sensie emocjonalnym, ale racjonalnym, bo np. jak zamienić 40 metrów na mniej i nadal żyć komfortowo.
Zasadniczą przeszkodą w rozwoju rynku i korzystaniu przez seniorów z takiego rozwiązania jest jednak niewyobrażalnie duża presja otoczenia wywierana na seniora. Stereotypowe myślenie podpowiada, że nie wolno skorzystać ze swojego majątku, nie wolno go spieniężyć na własne potrzeby. Ten majątek trzeba komuś zostawić, najlepiej w spadku.

A co z życiem emeryta, czy ono kogoś interesuje, czy może być lepsze?

Okazuje się, że osoby, które skorzystały z hipoteki odwróconej czują znaczenie większy komfort, czują się bezpiecznie, mają pieniądze na własne potrzeby, mogą wykupić leki, kupić świeże owoce, lepszą wędlinę. Klienci Funduszu oceniają, że żyje im się lepiej, bo mogą teraz odłożyć pieniądze na czarną godzinę i w końcu wyjechać na upragnioną wycieczkę.
Z drugiej strony osoby, które zastanawiają się nad skorzystaniem z hipoteki odwróconej, toczą emocjonalną walkę – czy mam skorzystać, bo już nie daję rady, nie wiążę końca z końcem, czy zostawić mieszkanie bliskim, którzy i tak nie interesują się moim losem.
Taka walka bardzo często prowadzi te osoby do rozstroju nerwowego, czy wręcz stanów przeddepresyjnych. Kluczowym zadaniem dla całego rynku, dla mediów, dla organów państwowych, organizacji pozarządowych oraz oczywiście dla instytucji oferujących hipotekę odwróconą jest pokazanie, że to rozwiązanie ma służyć przede wszystkim seniorowi. Hipoteka odwrócona to dobrowolny element systemu emerytalnego dla osób, które nie mogły skorzystać z II lub III filaru reformy emerytalnej.

Pozwólmy seniorom skorzystać z ich majątku, aby ich życie było po prostu lepsze.

Robert Majkowski
Robert Majkowski