Tacierzyński a ojcowski po nowym roku

Urlop ojcowski wciąż jest mylony z „tacierzyńskim”. Nazwa drugiego urlopu budzi podobne skojarzenia, ale są to dwa różne urlopu. „Tacierzyński” to prawo do części niewykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego. Z kolei urlop ojcowski to zupełnie osobna kwestia i każdy ojciec ma do niego prawo, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Pytanie użytkownika:

„Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie do urlopu tacierzyńskiego. W listopadzie 2011 ma przyjść na świat mój syn tak więc mój urlop tacierzyński wynosi jeden tydzień. Czy jeśli chciałbym go wybrać w przyszłym roku dostanę dwa tygodnie? Czy to nie jest brane pod uwagę?

Odpowiedź:

Urlop ojcowski i „tacierzyński” (macierzyński) to dwa różne rodzaje urlopów, chociaż obydwa przysługują ojcu mniej więcej w tym samym okresie. Nazw tych nie wolno stosować zamiennie, bo to może prowadzić do pomyłek. W tym wypadku użytkownik pytał o urlop ojcowski. Podstawowa różnica pomiędzy jednym a drugim polega na tym, że:

  • urlop „tacierzyński” (macierzyński)to tak naprawdę część niewykorzystanego przez matkę urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 180 Kodeksu pracy, matce przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia 1 dziecka. Po 14 tygodniach ma ona prawo do zrezygnowania z dalszego urlopu (zasiłku), wówczas pozostałe 6 tygodni ma prawo przejąć ojciec. Ojciec może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z którego nie skorzystała matka, ale w wymiarze 2 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i 3 tygodni, gdy na świat przyszło więcej dzieci. Ponadto ojcu przysługuje prawo do zasiłku, w czasie gdy matka po 8 tygodniach od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego jest hospitalizowana. Więcej informacji na temat zasad udzielania urlopu macierzyńskiego znajduje się w serwisie Pit.pl.
  • urlop ojcowski jest urlopem niezależnym, tzn. jego udzielenie nie jest warunkowane przez rezygnację matki dziecka z części jej urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że na podstawie art. 182 Kodeksu pracy pracownikowi ojcu przysługuje tydzień urlopu ojcowskiego, ale tylko do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. W przypadku dzieci przysposabianych wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku sądowego (urlop przysługuje „na dziecko”, które nie ukończyło 7 roku życia lub w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego – 10 roku życia). Urlop ojcowski jest urlopem płatnym i nie ma wpływu na wymiar „normalnego urlopu”. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu ojcowskiego na wniosek złożony nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

UWAGA!

Wymiar urlopu ojcowskiego w 2011 r. wynosi l tydzień, natomiast od 2012 r. będą to 2 tygodnie.
Do 2012 roku pozostało jeszcze tylko kilka miesięcy. Stąd pytanie użytkownika dotyczące tego, czy musi wykorzystać 7 dni urlopu ojcowskiego do końca 2011 roku, czy może poczekać i wziąć 14 dni urlopu po nowym roku?

Tak, istnieje taka możliwość. Ponadto pracownik ojciec przebywający na urlopie ojcowskim na przełomie roku, ma prawo do dodatkowej części urlopu w 2012 roku w nowym ustalonym przez ustawodawcę wymiarze. Ojciec wybierający się na urlop ojcowski np. 29 grudnia 2011 roku, 1 stycznia 2012 roku będzie jeszcze na urlopie ojcowskim. W tej sytuacji należy złożyć pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu. Wówczas zostanie on przedłużony bezpośrednio po wykorzystaniu pierwotnych siedmiu dni. W tym wypadku do 11 stycznia 2011 roku.

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl

Łukasz Piechowiak
Łukasz Piechowiak