Telefonicznie: co zrobić, żeby rozmówca nie odłożył słuchawki?

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.

Gdy trzeba będzie przeprowadzić rozmowę służbową w języku angielskim, warto pamiętać o kilku używanych w takim kontekście zwrotach.

Jeśli chcemy poprosić naszego rozmówcę, by poczekał (czyli wait), w rozmowie telefonicznej powiemy „Hold on!” albo „Hang on a minute!” – i warto na końcu (lub na początku) dodać magiczne słówko „please”. Ale proszę bądźmy ostrożni! Jeśli pomyli się nam przyimek i powiemy „hang up”, nie zdziwmy się, że nasz rozmówca odłoży słuchawkę:

Hang up means ‚finish the call by breaking the connection’ – in other words: ‚put the phone down.’

Zatem w trakcie rozmowy możemy zostać poproszeni o oczekiwanie (Hang on a second, please…) na połączenie z odpowiednią osobą. Wtedy przydaje się znajomość czasownika złożonego „put through”:

I am just putting you through (już pana/panią łączę);

Let me put you through to the marketing department (pan pozwoli, że połączę pana z działem marketingu).

Jeśli zaś pożądany przez nas rozmówca jest niestety nieobecny, miejmy nadzieję, że do nas oddzwoni (czyli „call back”) – warto o to jasno i wyraźnie poprosić:

Could you please ask John to call me back as soon as possible?

 

Za tydzień Zaduszki – słówko powróci w środę 9. listopada.

To był felieton z cyklu „Środa: słówko na dziś. Czytał Kevin Aiston”. Dzisiejsze „słówko” w wersji audio dostępne jest tutaj.

Jacek Środa
Jacek Środa