Wielka Brytania: czy nazwa spółki LTD ma znaczenie?

Decyzja o założeniu spółki limited na terenie Wielkiej Brytanii to pierwszy krok milowy w rozwoju przedsiębiorstwa. Kolejnym z nich jest wybór nazwy. Jednak w tym wypadku będzie potrzebna nie tylko kreatywność, ale i znajomość regulacji dotyczących nadawania nazw brytyjskim firmom, w tym także spółkom LTD.

Brytyjska spółka limited

Jakie regulacje prawne obowiązują w zakresie nazwy spółki LTD?

Odpowiednia nazwa powinna według brytyjskiego prawa spełniać kilka warunków:

  • Ostatnim członem nazwy spółki musi być określenie „limited” lub “ltd”. Jeśli siedzibą spółki jest Walia możliwe jest użycie także określenia „cyfyngedig’ albo ‘cyf’.
  • Wyrażenia dotyczące specyficznej formy działalności, jak np. partnership” czy „company” muszą zostać umieszczone na końcu nazwy.
  • Nazwa nie może sugerować połączenia z rządem Wielkiej Brytanii, lokalną administracją czy władzami.
  • Nazwa nie może zawierać słów określanych jako wrażliwe.
  • Nazwa nie może zawierać obraźliwych słów.
  • Nazwa nie może być „taka sama jak” już istniejąca nazwa.

Według brytyjskiego prawa słowa wrażliwe to te, które mogłyby wprowadzać w błąd odbiorców oraz działać na szkodę społeczeństwa. Mowa tutaj o tych sugerujących biznesową wyższość nad innymi, (np. „British”, „Institute” czy „Tribunal”), sugerujących połączenie z rządem brytyjskim, lokalnymi władzami czy administracją, reprezentujących zawody ujęte w DBS (związane z opieką na dziećmi i narażonymi na ryzyko dorosłymi).

Z kolei nazwy określane jako „takie same” dotyczą tych, które mogłyby uniemożliwić społeczeństwu określenie, o którą spółkę chodzi. Przepis ten stosuje się zarówno do słów i wyrażeń, jak i symboli czy znaków. Przykładem takich samych nazw są np. „ŘEAL COFFEE CAFÉ LTD” i „REAL COFFEE CAFE LTD”

ZOBACZ TAKŻE: W 2020 roku Wielka Brytania obniży stawkę podatku CIT
Marketing: jaką nazwę nadać spółce limited?

Zapoznanie się z odpowiednimi przepisami powinno być początkiem prac nad namingiem i brandingiem firmy. Kolejnym etapem jest praca kreatywna, mająca na celu znalezienie nazwy idealnej. Powinna być ona łatwa do zapamiętania, nawet dla osób słyszących ją po raz pierwszy. Warto także, by jej zapis nie był zbyt skomplikowany, by potem móc łatwo ją odnaleźć w Internecie. Czasami kłopoty z pisownią mogą sprawić, że znalezienie spółki staje się praktycznie niemożliwe. Sama nazwa może składać się z jednego słowa, dwóch czy z kilku wyrazów, których pierwsze litery tworzą skrót. Nie ma tutaj reguły, ważne jednak by kierować prostotą i intuicyjnością odbioru.

ZOBACZ TAKŻE: Nazwa dla brytyjskiej spółki limited

Warto także zwrócić uwagę, by wybrana nazwa kojarzyła się z charakterem działalności spółki. Dzięki temu wzrosną szanse, że zostanie zapamiętana. Na tym etapie można wykonać krótkie ćwiczenie polegające na wypisaniu słów związanych z charakterem czy ofertą firmy. Dobrym pomysłem może być przeprowadzenie tzw. burzy mózgów.

Po znalezieniu nazwy konieczne jest sprawdzenie, czy stworzona nie została ona już wcześniej użyta. Brytyjskie prawo nie pozwala na istnienie dwóch spółek o tej samej nazwie. By to sprawdzić można najprościej skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Należy także sprawdzić, czy nazwa nie jest zastrzeżona znakiem towarowym.
Sprawdzić należy także, czy możliwe jest wykupienie domeny zawierającej nazwę firmy. Można to zrobić u jednego z dostawców usług związanych z wykupem domen czy hostingiem. Biorąc pod uwagę skalę internetowych działań marketingowych nie można sobie pozwolić na pominięcie tego etapu.

Budowanie wizerunku nowej spółki

Stworzenie nazwy to również podstawa działań brandingowych. “Pod pojęciem brandingu rozumie się działania mające na celu budowanie obecności marki w świadomości odbiorców. Mowa tutaj o kreowaniu świadomego wizerunku. To on pozwala wyróżnić się firmie czy marce na rynku. Ten proces rozpoczyna się właśnie od nazwy trafnie opisującej, czym spółka się zajmuje, a także określającej jej charakter” – wyjaśnia ekspert agencji marketingowej Komu Media, Anna Biniasz. Do nazwy warto dołączyć także oryginalne logo (które może zawierać nazwę) oraz spójną identyfikacją wizualną (do wykorzystania w działaniach marketingowych). To kluczowe elementy w działaniach marketingowych, a zadbanie o nie na odpowiednim etapie znacząco ułatwia budowanie świadomości marki.

Jeśli firma w przyszłości ma zatrudniać więcej osób, to stworzenie odpowiedniej nazwy i spójnego wizerunku będzie także ważne w kontekście działań employer brandingowych, czyli mających na celu zachęcenie potencjalnych pracowników do podejmowania pracy w firmie.

POBIERZ PORADNIK: Jak założyć i prowadzić firmę. Wszystko co powinieneś wiedzieć zaczynając biznes
Agnieszka Moryc
Agnieszka Moryc