Wielkie znaczenie małych firm

Kolejna rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, podobnie jak wcześniejsze, stała się doskonałą okazją do wszelkiego rodzaju jubileuszowych uroczystości, konferencji, podsumowań, wspomnień itd. Jak zwykle przy tego typu okazjach mogliśmy dowiedzieć się  jak po wstąpieniu w szeregi UE wzrósł polski PKB, ile euro unijnej pomocy otrzymaliśmy, a ile więcej towarów sprzedajemy za granicę dzięki otwarciu rynków, o ile bardziej jesteśmy zamożni niż pięć lat temu. Wniosek z tych podsumowań jest oczywisty – pomimo pojawiających się od czasu do czasu głosów eurosceptyków, dziś już mało kto wątpi, że wejście do Unii było korzystne dla Polski, naszej gospodarki i obywateli. Szkoda tylko, że po pięciu owocnych latach w Unii nadal nie zawsze potrafimy korzystać z szans, które daje na członkostwo. Przykładem może być niedawno opublikowana informacja na temat obsady unijnych stanowisk przez Polaków. Okazuje się, że pod tym względem wypadamy najgorzej spośród wszystkich państw, które wstąpiły do UE w 2004 roku. Nie wykorzystaliśmy jeszcze naszej narodowej puli unijnych etatów, co nasi partnerzy z „młodej Unii” zrobili to już dawno, a w niektórych przypadkach nawet przekroczyli limity. Przykładów zapominania, zaniedbywania, czy wręcz całkowitego braku zainteresowania toczącymi się w Brukseli sprawami jest znacznie więcej. Niestety, dotyczy to także rozgrywających się w Brukseli spraw związanych z reformą prawa dla przedsiębiorców. Słyszymy o kikusetmilionowych karach nakładanych przez Komisję Europejską za zmowy cenowe gigantów, sporach o limity CO2 dla całych, ogromnych branż, zamykanych stoczniach, natomiast mało kto wspomina np. o toczących się dyskusjach na temat kształtu europejskiego prawa dla małych przedsiębiorców, czy np. o Small Business Act, który ma znacznie ułatwić życie europejskim małym i średnim firmom.W całej Europie trwa obecnie Pierwszy Europejski Tydzień MŚP zorganizowany pod auspicjami Komisji Europejskiej. Krajowa Izba Gospodarcza aktywnie uczestniczy w tej imprezie chcąc przypomnieć znaczenie, jakie małe i średnie firmy, które stanowią ponad 99 proc. wszystkich podmiotów, mają dla europejskiej gospodarki. O czym często się zapomina. Piąta rocznica wstąpienia do Unii przeszła do historii, Europejski Tydzień MŚP zaraz się skończy –  mam jednak nadzieję, że w kolejnych pięciu latach naszej obecności w Unii problemy małych i średnich firm staną się troską nie tylko środowiska organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce.

Andrzej Arendarski