Wyniki badań o finansach Seniorów

Niedawno przeprowadziliśmy badania opinii, w których zapytaliśmy seniorów o ich wiedzę na temat hipoteki odwróconej i innych produktów finansowych. Interesowało nas również to, w jaki sposób oceniają swoją sytuację materialną oraz jaka kwota comiesięcznych świadczeń byłaby dla nich satysfakcjonująca. Wyniki okazały się bardzo ciekawe.

Ponad 80 proc. seniorów nie zna różnicy pomiędzy rentą dożywotnią, a odwróconym kredytem hipotecznym, mimo że o samej hipotece odwróconej jest coraz głośniej. To bardzo ciekawe, ponieważ z jednej strony rośnie poziom wiedzy na temat hipoteki odwróconej i aż 40 proc. ankietowanych deklaruje, że zna jej koncepcję. Niestety większość z ankietowanych absolutne mija się z prawdą. Między innymi mylą hipotekę odwróconą ze świadczeniami z ZUS, nie wiedzą kto oferuje taki produkt, co pokazuje jak dużo jest pracy w zakresie edukacji finansowej Seniorów.

Hipoteka odwrócona kojarzy się seniorom przede wszystkim z rozwiązaniem dla osób samotnych, bez spadkobierców (32 proc.). Aż 11 proc. respondentów rozważyłoby skorzystanie z niej, gdyby miało komplet rzetelnych informacji na ten temat. Badania potwierdzają tym samym nasze spostrzeżenia z okresu czteroletniej współpracy z seniorami. Największą barierą w skorzystaniu z tego rozwiązania finansowego jest strach przed odrzuceniem, brak akceptacji ze strony dzieci, bliskich. Aż 35 proc. ankietowanych nie widzi przeszkód, poza spadkobiercami, w podjęciu decyzji o hipotece odwróconej, tylko 5 proc. zadeklarowało, że przeszkodą byłaby konieczność przekazania prawa własności do nieruchomości.

Zapytaliśmy również seniorów o ocenę ich sytuacji finansowej. Co ciekawe, blisko co trzeci senior nie zastanawiał się nad kwotą dodatkowych środków do emerytury, która byłaby dla niego satysfakcjonująca. Aż 14 proc. osób powiedziało, że wystarczyłoby im już 300 zł. 35 procent uznało, że wystarczające byłoby do 500 zł co miesiąc. 15 proc. respondentów oceniło, że zadowalająca byłaby kwota powyżej 1000 zł. Interesujące jest zwłaszcza to, że seniorzy nigdy nie zastanawiali się nad tym ile potrzebowaliby, by żyło im się lepiej.

Co piąty z seniorów deklaruje, że ma trudną sytuację finansową, która powoduje, że trzeba odmawiać sobie wielu rzeczy (18 proc.). Z kolei 28 proc. z nich przyznaje, że nie wystarcza im na większe wydatki. Istotne jest jednak to, że tylko 2 proc. z nich widziałoby w hipotece odwróconej potencjalne źródło gotówki w nieprzewidzianych sytuacjach, a 5 proc. uznałoby ją za stałe źródło dochodów. Tymczasem średnia wysokość miesięcznych, dożywotnich świadczeń, wypłacanych przez Fundusz Hipoteczny DOM to ponad 500 zł. Hipoteka odwrócona jest więc odpowiedzią na potrzeby seniorów, a główną przeszkodą w jej skorzystaniu – w mojej opinii – mogą być przede wszystkim stereotypy. Warto je zmieniać.

Robert Majkowski
Robert Majkowski