Wyniki inwestycji, I kwartał 2014

Wyniki poszczególnych klas aktywów w pierwszym kwartale 2014, wyglądają odmiennie od trendów z jakimi mieliśmy do czynienia w roku2013. Najsilniejszą grupą aktywów były surowce, dla przykładu fundusz Greenhaven Commodity Fund [GCC], zyskał na wartości blisko 10%. Dla kontrastu w roku 2013 fundusz GCC, który inwestuje w we wszystkie surowce w równej wadze, stracił na wartości –10,86% i była to najsłabsza klasa aktywów.

Zestawienie wyników klas aktywów za pierwszy kwartał 2014

Źródło: DM DIF BROKER

Legenda:
Domestic Equities – akcje amerykańskie
International Equities – akcje międzynarodowe
Fixed Income – instrumenty dłużne
Commodities – Surowce
Currencies – Waluty
Cash/Other – Gotówka/Inne

Jak inwestować?

Samodzielnie na platformie inwestycyjnej DIF Freedom, pobierz demo platformy.

Usługa Asset Management w DIF BROKER, dowiedz się więcej o asset management.

Tom Dorsey
Tom Dorsey