Wzrost siły Chin

Aktywa międzynarodowe znajdują się na drugim miejscu pod względem rentowności, zaraz po amerykańskim rynku akcji. Na początku 2013 siła rynku międzynarodowego płynęła z Emerging Markets, krajów takich jak: Filipiny, Turcja, Meksyk, Tajlandia, lecz wraz z nadejściem wiosny, obserwowaliśmy znaczne osłabienie tego sektora.

Wzrost siły Chin

Od tego czasu, nastąpiło odwrócenie od inwestycji w Emerging Markets, na rzecz krajów rozwiniętych. Aktualnie w zestawieniu siły relatywnej, w czołówce znajdują się kraje rozwinięte, natomiast na samym dole zestawienia, kraje Emerging Markets. Jedynym wyjątkiem są Chiny, które notują znaczną zwyżkę siły relatywnej.

Patrząc pod kątem analizy technicznej, wygląda na to, iż chiński smok przebudził się. Na przestrzeni ostatniego miesiąca obserwujemy silne umocnienie na chińskim rynku akcyjnym.
W globalnym ranking siły relatywnej, World ETF Matrix, fundusz iShares FTSE/Xinhua China 25 ETF [FXI], reprezentujący Chińskie przedsiębiorstwa Large Cap, wzrósł o cztery pozycje, lecz w dalszym ciągu należy pamiętać, iż fundusz znajduje się w dolnej części rankingu. Natomiast patrząc pod względem krótko-terminowym, fundusz aktualnie znajduje się na drugiej pozycji. Pokazuje to wyraźnie, iż fundusz FXI, notuje znaczny wzrost siły relatywnej, szczególnie w ujęciu krótko-terminowym.

fundusz inwestycyjny Chin

Legenda:

Wykres analizy Point & Figure

X – kolumna wzrostowa

O – kolumna spadkowa

linia trendu – zawsze pod kątem 45 stopnii

Na skutek ostatnich wzrostów, Chiny stały się grupą aktywów, która notuje najszybszy wzrost artybutów technicznych. Aktualnie najsilniejszą grupą aktywów pod względem atrybutów technicznych są Stany Zjednoczone, następnie Japonia oraz na trzeciej pozycji Chiny. Sytuację tą doskonale obrazuje poniższy diagram atrybutów technicznych. Widzimy, iż Chiny w ostatnim czasie znacznie zyskały na wartości, pokonując Emerging Markets oraz kraje rozwinięte.

Zestawienie aktywów międzynarodowych

*          Treść  powyższej      analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem        osobistych    poglądów jej autora  i     nie stanowi rekomendacji w        rozumieniu    przepisów Rozporządzenia    Ministra   Finansów z  dnia  19       października   2005 r. W sprawie informacji       stanowiących        rekomendacje dotyczące   instrumentów finansowych,  lub  ich            emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr   206, poz. 1715).  Analiza nie   spełnia           wymogów stawianych   rekomendacjom w  rozumieniu w/w  ustawy.       Zgodnie  z     powyższym autor   oraz Dif  Broker nie  ponoszą      jakiejkolwiek       odpowiedzialności za    decyzje  inwestycyjne      podejmowane na podstawie       niniejszych     komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey