XAU/USDA w trendzie wzrostowym

Para XAU/USD, wyraża relację złota w stosunku do dolara. Według analizy punktowo-symbolicznej, para znajduje się aktualnie w trendzie wzrostowym. Według wspominanej analizy, linie trendu rysuje się zawsze pod kątem 45 stopni.

XAU/USDA w trendzie wzrostowym 3

Na poziomie 1,348 został wygenerowany sygnał kupna poprzez przełamanie potrójnego szczytu. Równocześnie na tym poziomie została przełamana linia trendu spadkowego. Przełamanie linii trendu spadkowego jest równoznaczne z tym, iż mamy do czynienie z początkiem trendu wzrostowego. Od tego czasu, 23 sierpnia został wygenerowany kolejny sygnał kupna, poprzez przełamanie podwójnego szczytu na poziomie 1,389.

XAU/USD, wykres analizy punktowo-symbolicznej

złoto w trendzie wzrostowym

złoto

 

Legenda:

Wykres analizy punktowo-symbolicznej

kolumna X – kolumna wzrostowa

kolumna O – kolumna spadkowa

Linia trendu – linie trendu rysuje się zawsze pod kątem 45 stopniu

sygnał kupna – gdy wzrostowa kolumna X, przekracza poprzednią kolumnę X

 

* Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Zgodnie z powyższym autor oraz Dif Broker nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy.

Tom Dorsey
Tom Dorsey