Zarobki w cloud computing w Polsce i na świecie

Chmury obliczeniowe stały się bardzo istotną dziedziną w branży usług teleinformatycznych. Zobacz jak wyglądają zarobki najlepszych specjalistów w branży cloud computing w Polsce i na świecie.

 

Odpowiedzi udziela portal www.payscale.com, który opracował zestawienie (roczne i godzinowe), pensji pobieranych przez specjalistów z branży cloud computing.

 

Na jakim stanowisku związanym z chmurami, można liczyć na największe zarobki?

Używając terminologii sportowej, przyjrzyjmy się podium. Według ustaleń obliczeń portalu  www.payscale.com, pierwszy jego stopień zajmują osoby na stanowisku Enterprise Architect, czyli architekci strategii. Są oni odpowiedzialni za tworzenie strategii rozwoju oprogramowania w swojej organizacji. To bardzo ważna rola w dużych organizacjach komercyjnych, utrzymujących na potrzeby własnej działalności gospodarczej liczne systemy informatyczne. Jego średnie roczne zarobki to niemal 138 000 USD (dokładnie 137 779).

 

Zaraz za architektami strategii plasują się Senior Solutions Architects – starsi architekci rozwiązań. Najogólniej rzecz ujmując, zajmują się oni wprowadzaniem w życie strategii opracowanych przez architektów strategii. Ich zarobki to kwota 131 731 dolarów rocznie.

 

Miejsce trzecie przypada Solutions Architect – „zwykłym” architektom rozwiązań. Po roku pracy na ich kontach znajdą się 123 083 dolary.

 

A co z pracownikami na niższych szczeblach zarobkowej hierarchii?

Co prawda zarabiają oni nieco mniej, ale nie znaczy to, że mało. I tak np. Information Technology Architekt (architekt technologii informatycznych), odpowiadający za prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie systemów informatycznych w firmie, umożliwiające realizację założeń biznesowych. Jego praca zostanie nagrodzona pensją 121 201 dolarów rocznie.

 

Zaraz za nim, pod względem zarobków (107 922$/rok) znajduje się Senior Systems Engineer, czyli starszy inżynier systemu, zajmujący się opracowywaniem nowych systemów oraz sieci informatycznych a następnie wrażeniem tych rozwiązań u klientów, a także administrowaniem nimi, instalacją oraz modyfikacją baz danych.

 

Dwie ostatnie kategorie pracowników otrzymują roczne wynagrodzenie poniżej progu 100 000 dolarów; i tak Development Operations Engineer (inżynier DevOps) odpowiedzialny m.in. za współpracę z programistami i testerami w procesie przygotowania oprogramowania oraz administrację systemu operacyjnego, osiągnie dochód 98 361 dolarów. Na ostatnim miejscu omawianego rankingu znalazł się Software Engineer – odpowiada on za analizę, projektowanie, wdrożenie, testowanie i tworzenie narzędzi oraz oprogramowania. Jego praca warta jest średnio 97 014 dolarów w skali roku.

 

Można więc uznać, że przedstawione stawki stanowią zachętę dla młodych ludzi, aby ścieżki swojej kariery kierowali w stronę chmur obliczeniowych?

To kwestia indywidualnej decyzji każdego człowieka, choć oczywiście kryterium finansowe, prezentujące się powyżej całkiem nieźle, stanowi jedną z najważniejszych przesłanek, jakimi kierujemy się przy wyborze zawodu. Należy jednak być świadomym faktu, że przytoczone kwoty to wartości średnie, a pensja konkretnego pracownika zależy w ogromnym stopniu od czynników, które omówiliśmy na początku rozważań; młody pracownik rozpoczynający dopiero karierę zawodową zarobi z pewnością mniej niż wynosi średnia stawka. Natomiast specjalista z kilkunasto, bądź kilkudziesięcioletnim stażem i doświadczeniem w przyszłości będzie otrzymywał wynagrodzenie wyższe.

 

Zarobki w Polsce

Pomimo początkowej ostrożności – graniczącej nieraz z niechęcią – polskich firm wobec rozwiązań oferowanych przez chmury obliczeniowe, aktualnie zyskują one coraz więcej zwolenników, a co za tym idzie, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu cloud computing. Dowodem potwierdzającym ten stan rzeczy, jest coraz częstsze pojawianie się na portalach internetowych ofert pracy powiązanych z obsługą chmur; dotyczą one takich stanowisk jak np. Cloud Application Engineer, Cloud Software Engineer lub Cloud Operations Engineer. Chcąc zatrudnić jak najlepszych specjalistów, firmy kuszą ich odpowiednio wysokimi zarobkami; i tak np. na portalu No Fluff Jobs powyżsi specjaliści mogą znaleźć oferty pracy nagradzanej pensją w przedziale 10 – 16 tysięcy złotych miesięcznie (34285 – 54857$/rok.), chociaż zdarzają się przypadki proponowanego wynagrodzenia rządu 20 000 i więcej złotych (co daje 68 571$/rok). I tak np. inżynier DevOps z doświadczeniem z dziedziny chmur może liczyć na zarobek co najmniej 16 000 zł, natomiast górne stawki oscylują wokół kwot wyższych niż 30 000 zł/mies. Według kursu dolara na dzień 30 kwietnia 2018 roku jest to równowartość 8571 dolarów miesięcznie, czyli 102 857 rocznie.

Jak wynika z powyższych danych, polski rynek nie może na razie zaoferować pracownikom z branży IT wynagrodzenia na światowym poziomie; wyjątkiem są specjaliści najwyższej klasy.

Niko Bałazy