Flaga nie zastąpi sensownej ustawy

Wypada wyrazić nadzieję, że w sprawie PAIH dwa resorty ze wspólną głową – rozwoju oraz finansów – jakoś się porozumieją.

Fotograficzny impresjonizm w Dniu Flagi

Otwierająca świąteczną majówkę rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) w naturalny sposób przykryta została 2 i 3 maja barwami narodowymi. Złote gwiazdki unijne bardziej zaistnieją dopiero z okazji Dnia Europy (9 maja). Wśród masy inicjatyw biało-czerwonych jeden epizod wypadł zdumiewająco. W Dniu Flagi prezydent Andrzej Duda, kontynuujący inicjatywę prezydenta Bronisława Komorowskiego, wręczył flagi państwowe kolejnej grupie instytucji i organizacji w uznaniu ich „wybitnych zasług i szczególnych osiągnięć”, z przesłaniem „niech powiewają nad waszą działalnością”.

Do tych wybitnie zasłużonych zaliczona została… Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), której dorobkiem na razie jest zastąpienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka akcyjna PAIH wchodzi w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Ideą jej utworzenia nie była jednak tylko zmiana szyldu, lecz całkowicie nowe umocowanie ustawowe, któremu idzie pod górkę.

Projekt ustawy o wykonywaniu zadań promocyjnych przez PAIH jest już w ogródku i wita się z gąską, ale… Przepadło kilka terminów przyjęcia go przez Radę Ministrów — miało to nastąpić na początku kwietnia, później po świętach. Zasadne jest pytanie — po których? Projekt Ministerstwa Rozwoju (MR) jest bardzo krótki, wręcz lakoniczny, obejmuje 10 artykułów. Nie został poddany konsultacjom publicznym i opiniowaniu — to standard ekipy PiS. Ale liczba uwag resortowych okazała się, proporcjonalnie do objętości ustawy, rekordowa. Krytycznie do pomysłów MR odniosło się przede wszystkim Rządowe Centrum Legislacji oraz Ministerstwo Finansów (MF).

Przytoczę dwie próbki: „MF: należy wyjaśnić precyzyjnie, by wiedzieć co będzie dofinansowane; MR potwierdza, że zadanie zostało uzgodnione merytorycznie i wnioskuje o zachowanie brzmienia tego przepisu” oraz „MF: zadanie nie może być zdublowane, by nie było dotowane zarówno z dotacji podmiotowej, jak i celowej; MR i MF mają się jeszcze w tej kwestii porozumieć”.

Szefem obu odrębnych ministerstw jest wicepremier Mateusz Morawiecki, niekonstytucyjnie tytułowany skrótowo „ministrem rozwoju i finansów”, gdy jedyny zgodny z prawem zapis brzmi „minister rozwoju i minister finansów”. Wypada wyrazić nadzieję, że w sprawie finansowania PAIH dwa resorty ze wspólną głową jakoś się porozumieją.

Bez czekania na nową podstawę prawną PAIH zaczęła uruchamiać zagraniczne biura. Robi to w nieznanym dotychczas w Polsce trybie, ponieważ rejestracja jej oddziałów lub spółek przebiega ścieżką nie akredytacji dyplomatycznej, lecz komercyjnie. Stara się organizować placówki funkcjonalnie w centrach biznesowych, a nie dzielnicach dyplomatycznych. Właśnie tak zostały zlokalizowane najnowsze biura PAIH otwarte w Teheranie oraz stolicy Meksyku.

Projekt ustawy zakłada wygaszenie w ciągu trzech lat wydziałów promocji, handlu i inwestycji (WPHI) ambasad i konsulatów generalnych. Są one jednostkami budżetowymi, powoływanymi na podstawie ustaw o finansach publicznych oraz o służbie zagranicznej, ale przez ministra gospodarki/rozwoju. Ich likwidacja, rozłożona zresztą na trzy lata, nie będzie zatem utratą ciepłych posad dla aparatu MSZ i akurat ten resort uwag krytycznych do projektu MR nie wnosił.

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski