Nowy wymiar konwergencji

Dla sprawności sojuszu militarnego coraz większe znaczenie ma infrastruktura cywilna. 

Zbiórki parlamentarzystów NATO odbywają się dwa razy do roku, do naszego Sejmu zjechali trzeci raz, poprzednio w latach 1999 i 2010.Autor: Fot. Andrzej Hulimka - FORUM

 

 

 

Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) nie jest organem decyzyjnym, ale odgrywa znaczącą rolę doradczą. Zawiązało się w 1955 r. (traktat podpisano w Waszyngtonie w 1949 r.), w wyniku niezgody klasy politycznej w USA i Europie Zachodniej na złożenie militarnych decyzji w ręce grupy szefów władzy wykonawczej oraz generałów.

Dorobek debat w gmachu Sejmu będzie tylko i aż materiałem do przemyśleń na lipcowym szczycie NATO.

Prezydenci i premierzy znowu zbiorą się w nowej kwaterze głównej w Brukseli i może tym razem uda się ją wreszcie otworzyć, bo rok temu tylko uroczyście wciągnięto flagi. Warszawskie zgromadzenie potwierdziło, że dla sprawności sojuszu militarnego coraz większe znaczenie ma infrastruktura cywilna — transportowa, łącznościowa, energetyczna. To właściwie oczywistość, wszak wojny już dawno przeniosły się z bezkresnych pól i leśnych ostępów do miast oraz generalnie obiektów inżynieryjnych.

Z drugiej strony gospodarcza Unia Europejska zdecydowanie wzmacnia wspólną politykę obronną i bezpieczeństwa. Potwierdza to renesans teorii konwergencji, która powstała ponad pół wieku temu w państwach kapitalistycznego Zachodu. Głosiła, że wraz z rozwojem technicznym i cywilizacyjnym postępuje upodobnianie się społeczeństw, gospodarek i państw. W obozie moskiewskim była uważana za burżuazyjną herezję i ostro zwalczana, a jednak po latach się zmaterializowała. Akurat w relacjach NATO i UE nie ma mowy o rywalizacji, zresztą większość państw należy i tu, i tu. Niemniej iloczyn zbiorów tematów, którymi się zajmują, systematycznie się zwiększa.

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski