Stajnie i obory do sczyszczenia

Radykalne pogorszenie dostępu obywateli do informacji będzie zerwaniem z tradycją III Rzeczypospolitej.Tak zwana dobra zmiana dotarła również do kuluarów Sejmu i Senatu. Właściwie można się dziwić, dlaczego dopiero po roku — przecież do sal plenarnych oraz sal komisji wprowadziła się w dniu inauguracji kadencji parlamentu, 12 listopada 2015 r. Obecnie marszałek Sejmu, w porozumieniu z marszałkiem Senatu, przystąpili do realizacji planu usunięcia większości dziennikarzy z głównego holu i korytarzy.

Taki obrazek może wkrótce zniknąć z Sejmu (FOT. MW)

Poza głównym gmachem, w odizolowanym budynku F, funkcjonować będzie centrum medialne jako podstawowe pomieszczenie dla dziennikarzy. Prawo przebywania w dotychczasowych miejscach, znanych Polsce z ekranów telewizyjnych, będzie poddane ostrej reglamentacji — najwyżej dwóch stałych korespondentów na redakcję, którzy wejściówką będą… się wymieniali. Dla stacji telewizyjnych, w tym także dla rządowej TVP, tak ostry limit jest nie do przyjęcia z powodów czysto praktycznych.

Radykalne pogorszenie dostępu obywateli do informacji będzie zerwaniem z tradycją III Rzeczypospolitej.

Sejmowe kuluary stały się miejscem nieskrępowanej pracy mediów na początku polskich przemian, zaraz po wyborach z 4 czerwca 1989 r., gdy rozpoczynał działalność Sejm kontraktowy i wolny Senat. Przez 27 lat żadnej ekipie nie przyszło do głowy niszczenie tego wspólnego dorobku polityków i mediów.

Hole i korytarze Sejmu okazały się jednak stajniami i oborami króla Augiasza, z których rozchodzi się fetor.

Szkodliwy głównie dla wizerunku rządzącej partii, której reprezentanci bywają zaskakiwani niewygodnymi pytaniami. Dlatego marszałkowie, wykonując dyspozycję współczesnego władcy, postanowili powtórzyć piątą pracę Herkulesa i wpuścić strumień, który sczyści wraże złogi. Hipokryzja, że nowe przepisy zapewnią mediom bardziej profesjonalne i komfortowe warunki pracy — obraża inteligencję nie nas, dziennikarzy, lecz widzów, słuchaczy i czytelników.

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski