Ułatwienia w budowie obiektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Jednym z obszarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jest budownictwo. Art. 12 specustawy dot. przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.02) („Ustawa”) zawiera bardzo proste rozwiązanie. Otóż zgodnie z jego treścią do budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie stosujemy przepisów ustaw prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.