Unijny poziom bezpieczeństwa

Parlament Europejski wreszcie przyjął rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu.

Spór o drugą nitkę gazociągu Nord Stream po dnie Bałtyku paraliżuje unijną współpracę energetyczną. Nie tylko dla Niemiec, lecz generalnie dla twardego jądra Unii Europejskiej to zwyczajny projekt biznesowy. W ocenie rządów Polski, Ukrainy i trochę Białorusi (bo absolutnie nie Czech, Słowacji i Węgier) druga rura ma jednak znaczenie polityczne, albowiem hipotetycznym następstwem ukończonego projektu Nord Stream może stać się wyłączenie przez Rosję dostaw gazociągami lądowymi.

W tym kontekście ma znaczenie każde działanie wspólnotowe, które realnie umacnia solidarność energetyczną. Parlament Europejski (PE) wreszcie przyjął ważne z polskiego punktu widzenia rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Dokument uzgodniony z Radą UE, czyli drugą izbą legislacyjną, jest powodem do satysfakcji dla europosła Jerzego Buzka, sprawozdawcy ze strony PE (jego wypowiedź cytujemy poniżej). Rozporządzenie wprowadza m.in. konkretny mechanizm solidarności w razie przerwy w dostawach gazu do któregoś z państw UE, dzięki utworzeniu tzw. korytarzy awaryjnych. Bardzo ważny jest także obowiązek odtajniania przez firmy umów gazowych. Rozporządzenie obniża do 28 proc. pułap rocznej konsumpcji krajowej, od którego obowiązkowe staje się notyfikowanie kontraktów, w tym również… zawartych wcześniej. Komisja Europejska uzyskuje prawo wglądu do każdej podejrzanej umowy, łącznie z dotyczącymi gazowej infrastruktury. Wszystko to potwierdza, że w systemie sieci połączonych faktyczne bezpieczeństwo dostaw gwarantują tylko skoordynowane działania wspólnotowe, w które powinny być wpisywane wszelkie inicjatywy krajowe.

Jerzy Buzek: Dostawy gazu już nigdy nie powinny stanowić politycznej broni czy instrumentu szantażu. Dzięki temu również państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, energetycznie są najbezpieczniejsze w historii.

(szef komisji przemysłu, badań i energii PE po uchwaleniu przez europarlament przepisów o bezpieczeństwie dostaw gazu dla UE.)

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski