Więcej szacunku, mniej samochwalby

Ocena zobiektywizowana dla rządu to trója.

Beata Szydło Fot. Marek Wiśniewski

Studniówka rządu przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Z jednej strony, samochwalba władzy, która w skali sześciostopniowej skromnie widzi siebie między 5 a 6. Na drugim biegunie, między 1 a 2, postrzega dorobek rządu sejmowa opozycja. Ocena zobiektywizowana — zwłaszcza w odniesieniu do obietnic z exposé premier Beaty Szydło — to trója. Przystępując do ich realizacji, władza w pierwszej kolejności zajęła się nośnym społecznie rozdawnictwem 500 zł dla niektórych dzieci. Bezpieczne sfinansowanie tego programu, choćby tylko w 2016 r., na razie jednak ekipę PiS przerasta. Pieniądze z nowego podatku handlowego już zostały do budżetu wliczone, ale sensowna ustawa ściągająca te dochody okazała się progiem za wysokim. Notabene, znamienna była okoliczność, że w studniówkowej akademii wśród wszystkich ministrów nie wystąpił jeden — strażnik budżetu Paweł Szałamacha.

Od początku kadencji trudno uniknąć wrażenia, że funkcjonują dwie części rządu, a wręcz… dwa rządy.

Jeden zajmuje się zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi, oprócz samej Beaty Szydło jego symbolem jest wicepremier Mateusz Morawiecki. Drugim nurtem, zajmującym się władzą dla władzy, kieruje bezpośrednio Jarosław Kaczyński. Ten dualizm zaczął się od razu 18 listopada 2015 r. w Sejmie, gdy tuż po exposé prezes wygłosił koreferat ideologiczny. Zawarł w nim m.in. postulat wywołania eksplozji aktywności Polaków, uruchomienia naszej energii dla rynkowej gospodarki. Jego rozkazy uruchomiły jednak szybko ścieżkę anormalnie przygotowywanych ustaw, których skutek jest całkowicie odwrotny wobec szczytnych idei. Zamiast zgodnej narodowej aktywności — głębokie pęknięcie społeczne.

Notabene, w tym obszarze studniówka zbiegła się z wiadomością dla rządu fatalną. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo — organ nie unijny, lecz Rady Europy — przesłała wstępną wersję opinii, którą przyjmie 12 marca w Wenecji. W kwestii Trybunału Konstytucyjnego robocza wersja nie pozostawia na działaniach PiS suchej nitki. Ta wiadomość wywołała w sobotę naturalny entuzjazm uczestników imponującego marszu Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie.

Ofensywa ustawowa władzy idąca głównie w jednym kierunku wciąż podnosi temat jej legitymizacji.

PiS powołuje się na wolę tzw. suwerena, który pierwszy raz w III RP oddał jednej partii wszechwładzę. W tym kontekście wypada nieustannie przypominać wyniki wyborów z 25 października 2015 r., odniesione do 30 629 150 uprawnionych Polaków. Zwycięskie PiS otrzymało 5 711 687 głosów, czyli zaledwie niecałe 18,7 proc. poparcia społeczeństwa! Inne partie zakwalifikowane do Sejmu zebrały łącznie w urnach niezrównanie więcej — 6 963 343 głosy, co stanowiło 22,7 proc. wyborców. Oczywiście zasady gry były jasne, zjednoczona lista PiS dzięki metodzie d’Hondta otrzymała premię i zdobyła 235 mandatów, a rozrzucona opozycja łącznie 225. Poza tym 8,3 proc. elektoratu poparło partie, które nie weszły, a 49,1 proc. uprawnionych w ogóle nie głosowało. Wszystkie bardzo niewygodne liczby muszą szanować obecni władcy, żądający 100-procentowego podporządkowania się Polaków ich programowi.

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski