Zachodni wiatr w rządowe oczy

Według GRECO pakiet polskich ustaw sądowniczych nie spełnia standardów… walki z korupcją.Wielkanoc jest okresem naturalnego, chociaż krótkiego wyciszenia wszelakich sporów, w tym np. między rządem Prawa i Sprawiedliwości a Komisją Europejską. Notabene w kwietniu rozbieżności ocen praworządności w Polsce i tak nieco się schowają na dalszy plan. Priorytet będzie miało konstruowanie przez KE projektu wieloletnich ram finansowych 2021-27, który zostanie ogłoszony 2 maja. 

Spośród organów Rady Europy, u nas najbardziej znany jest Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Fot. Vincent Kessler, Reuters

 

Okazuje się jednak, że zachodni wiatr wieje tzw. dobrej zmianie w oczy z różnych dmuchaw. Znowu odezwała się niezależna od instytucji unijnych Rada Europy, której organem jest dobrze już znana Komisja Wenecka. Tym razem niekorzystny dla rządu PiS raport przyjęła tzw. Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO). Według tego gremium pakiet przyjętych w Polsce ustaw sądowniczych nie spełnia standardów… walki z korupcją. Reakcja strony rządowej jest oczywista, podobna do odporu dawanego instytucjom UE — a niech się to GRECO odczepi. Zwłaszcza że władcom kraju nie może absolutnie nic zrobić.

Jeden z zarzutów dotyczy wyboru przez PiS i Kukiza ’15 nowej, 15-osobowej części sędziowskiej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Trudno mu się dziwić, skoro ponad 10-tysięczne środowisko polskich sędziów coraz głośniej stawia nowej KRS zarzut, że zgłoszeni Sejmowi kandydaci zyskali poparcie głównie od… samych siebie (ustawa takiej podwójnej roli nie wykluczyła) oraz bardzo wąskiej grupki sędziów funkcyjnych z resortu sprawiedliwości. Zawartość list sygnatariuszy, o których publikowaniu/niepublikowaniu ustawa o KRS nie mówi ani słowa, stała się państwową tajemnicą specjalnego znaczenia. Naturalnie wpływa to na opinie instytucji tak lekceważonej przez rząd, jak wspomniane GRECO.

Jacek Zalewski
Jacek Zalewski