53 mln zł na promocję województw w 2016 roku. Czy to dużo?

Portal MarketingMiejsca.com.pl przeanalizował wydatki promocyjne wszystkich polskich województw. Z analizy tej wynika, że z roku na rok, urzędy marszałkowskie wydają coraz mniej na promocję. To jednak wersja oficjalna, ale nie do końca odzwierciedlająca stan faktyczny.

Wraz z portalem MarketingMiejsca.com.pl przygotowałem kolejną edycję raportu dotyczącego wydatków promocyjnych województw w minionym (2015) roku.

Z naszej analizy wynika, że kolejny rok z rzędu samorządy wojewódzkie obniżają wydatki na promocję. Ogółem w 2014 roku urzędy marszałkowskie wydały na ten cel 61,2 mln zł, w minionym roku 57,85 mln zł, a w tym planują wydać już tylko 53,6 mln zł.

Z przygotowanego raportu wynika, również że w 2015 roku najwyższymi budżetami na promocję dysponowały województwa: Warmińsko-Mazurskie (8,75 mln zł) i Małopolskie (7,4 mln zł). Zaś najmniej wydały: Mazowieckie (356 tys. zł) i Opolskie (583 tys. zł).

Warto jednak zwrócić uwagę, że są to przede wszystkim wydatki departamentów promocji, pochodzące z środków własnych województwa i obejmują ewentualnie wkład własny do projektów realizowanych z funduszy unijnych.

Należy zatem dodać, że choć departament promocji województwa mazowieckiego dysponował budżetem 356 tys. zł, to sam budżet tylko projektu „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” współfinansowanego ze środków UE w minionym roku wyniósł 15,4 mln zł, z czego niemal 900 tys. zł wydano na promocję Mazowsza podczas EXPO 2015 w Mediolanie. Natomiast na za organizację Forum Gospodarczego w prowincjach: Shandong oraz Hebei w Chinach urząd marszałkowski zapłacił niemal 750 tys. zł.

Zaś Województwo Lubelskie na realizację projektu „Marketing gospodarczy województwa lubelskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 w 2015 roku, poprzez Departamenty Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz Departament Promocji i Turystyki, zrealizowało działania, o wartości 23 mln zł.

W ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Samorząd Województwa Opolskiego (wraz z partnerami) zrealizował w latach 2014-2015 projekt promocyjny pn. „Opolskie kwitnące muzycznie III”. Budżet projektu wyniósł łącznie ponad 5,1 mln zł, z czego udział SWO wyniósł ponad 2,6 mln zł. W 2015 r. SWO przeznaczył na działania promocyjne w ramach w/w projektu ok. 2,2 mln zł.

Jakie, poza już wspomnianymi, działania promocyjne prowadziły w 2015 roku urzędy marszałkowskie?

Oto niektóre z nich:

  • Koprodukcja serialu „Komisja morderstw” – (woj. dolnośląskie).
  • Star Force 2015 Polski Zlot Fanów Star Wars Toruń 2015 – (woj. kujawsko-pomorski).
  • Kampania promocyjna potencjału gospodarczego i turystycznego regionu w samolotach przewoźników (Ryanair, Wizzair, Lufthansa) oraz na lotniskach i w wybranych punktach miast mających regularne połączenia z Lublinem (Dublin, Londyn, Glasgow, Sztokholm) – (woj. lubelskie).
  • Promocja województwa w związku z realizacją filmu „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona – (woj. pomorskie).
  • Organizacja i promocja wydarzenia „Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki” oraz promocja Szlaku Zabytków Techniki – (woj. śląskie).

Mam nadzieję, że w najbliższych latach, kiedy zostaną już w pełni uruchomione fundusze z aktualnej perspektywy finansowej UE, budżety promocyjne województw nie tylko przestaną maleć, ale wręcz przeciwnie, ponownie zaczną rosnąć.

Szczegółowy opis najważniejszych wydatków promocyjnych województw dostępny na www.MarketingMiejsca.com.pl

Już niebawem opublikujemy podobny raport dotyczący wydatków promocyjnych w 2015 roku największych polskich miast.

fot. Kampania promocyjna Województwa Lubelskiego pod hasłem „Siła jest w nas!”, za realizację której w 2015 roku samorząd zapłacił 900 tys. zł.

PS: Bardzo ciekawie o naszym raporcie, wraz z infografikami, napisał serwis samorządowy Pulsu Biznesu>>>

 

Robert Stępowski
Robert Stępowski