Inwestowanie na giełdzie – zmiany

Inwestowanie na giełdzie ciągle się zmienia i należy dostosować swoje inwestycje do aktualnych trendów giełdowych. W rankingu głównych grup aktywów globalnych akcje amerykańskie od października 2011 do dnia dzsiejszego znajdywały się na pierwszym miejscu. Dziś zaszła zmiana w rankingu.

zmiana trendów giełdowych

zmiana trendów w inwestowaniu na giełdzie

W tym momencie na pierwszym miejscu znajdują się obligacje, na drugim akcje USA oraz na trzecim miejscu gotówka. Czyli czas na inwestowanie w szeroki rynek akcji amerykańskich dobiegł końca. Wyłaniają się nowe sektory lecz są to sektory które właśnie dobrze wypadają podczas ogólnych spadków na giełdzie.

ranking giełdowy

inwestowanie na giełdzie – ranking głównych grup aktywów

Kolejnym z naszych narzędzi jest monitorowanie relacji pomiędzy akcjami oraz obligacjami. Robimy to porównując fundusz S&P 500 ETF [SPY] do funduszu US Core Bond ETF [AGG].

Patrząc na wykres SPY do AGG widzimy iż sygnał kupna dla akcji amerykańskich został wygenerowany w czerwcu 2010. Na ten moment nie został jeszcze wygenerowany sygnał sprzedaży lecz jesteśmy tego bardzo bliscy. Na wczorajszej sesji giełdowej odczyt wykresu spadł do 166,64, lecz wykres sporządzamy według cen zamknięcia więc spadek na koniec dnia nie był dostateczny aby wygenerować sygnał.

inwestowanie na giełdzie, akcje czy obligacje

SYGNAŁ KUPNA -gdy kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X

SYGNAŁ SPRZEDAŻY -gdy kolumna O przekracza poprzednią kolumnę O

lata – dolna oś / miesiące na wykresie

Są to na nasze kluczowe narzędzia, które wyraźnie pokazują stan aktualnej sytuacji na giełdzie.

*Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. W sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy.

Tom Dorsey – zarządzający asset management

DIF BROKER

Tom Dorsey
Tom Dorsey