Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 06.04.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę zaatakowały kluczowy, jak się wydaje, dla ponownego przejęcia przez Byki kontroli nad rynkiem, opór: 2247-53. Świece dołkowe na wykresie dziennym wróżą ostateczny sukces popytowi w tym ataku.

Przypomnijmy, że istotność oporu w rejonie 2250 pkt bierze się stąd, że jest solidnie wzmocniony. Po pierwsze, można powiedzieć, że dodatkową barierę tworzy tu połowa wysokości naprawdę dorodnych czarnych korpusów na interwałach: H1, H4 i D1, z 9.marca.

Po wtóre, owe wzmocnienie oporu wiąże się z występowaniem w tym miejscu zniesienia 61,8% ostatnich spadków (poziom 2248).

Tak więc, pokonanie tego oporu powinno otworzyć drogę do ataku na szczyty na 2295. Niedźwiedzie, żeby nie dopuścić do ataku na szczyty, musiałyby zacząć już teraz od zepchnięcia kursu znów poniżej 2229-33.

Pokonanie szczytów wydaje się prawdopodobne, gdyż można zalożyć, że rynek po tzw. korekcie pędzącej wrócił obecnie do impulsu wzrostowego. Jaki może być zasięg ruchu w ramach tego implusu?

Wydaje się, że w zasięgu popytu leży obecnie strefa 2357-70, bo na tym pierwszym z poziomów występuje zasięg formacji 121 na D1, zbudowanej na bazie korekty pędzącej. Ten drugi poziom zaś wiąże się z zależnościami Elliottowskimi, dotyczącymi zasięgów fal.

Środowa sesja była trudna do tradingu, gdyż po przebiciu o poranku oporu 2229-33 można było się spodziewać dość szybkiego dotarcia do 2247-53. Niestety, mocny kontratak Niedźwiedzi na DAX w pewnym momencie zepchnął kurs również u nas  na granicę równości korekt.

W związku z tym raczej należało się chwilowo wycofać, a dopiero potem, kiedy nasz rynek stworzył formację spodko-podobną i się wybił w końcu  w górę – wejść ponownie na wzrosty. Finalnie można było wyjść na mały plus.  Możesz dołączyć na próbę!  

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

Przygotował: Miłosz Fryckowski, MentorFinansowy.pl

Miłosz Fryckowski
Miłosz Fryckowski