Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek, 16.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w środę na początku sesji zrealizowały zasięg małej flagi, o której pisaliśmy w przeddzień, a potem konsolidowały się w oczekiwaniu na posiedzenie Fed-u. Jeśli w czwartek utrzymana zostanie pierwsza, pozytywna reakcja rynków na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej, to naszym Bykom będzie łatwiej zawalczyć o kontynuację wzrostów w stronę 2300-50.

Można przyjąć, że środowa konsolidacja przybrała ostatecznie formę trójkąta (ozn. kolor fioletowy), który został wybity górą pod koniec naszej sesji. Zasięg minimalny tego wybicia to okolice 2255-56.

Realizacja tego zasięgu ułatwiłaby skuteczne przebicie oporu 2247-53, który stanowi ostatnią przeszkodę dla Byków przed ewentualnym atakiem na szczyty położone w obrębie bariery podażowej 2269-74. Z kolei ażeby Niedźwiedzie „wróciły do gry” – co obecnie mniej prawdopodobne, przynajmniej patrząc przez pryzmat wieczornych notowań na Zachodzie – musiałyby zacząć od przebicia wsparcia 2229-33.

Przypomnieć też warto, że kolejnymi celami dla popytu mogłyby być poziomy: 2295 i 2313, gdyż na tych poziomach znajdują się zasięgi (minimalny i większy, też możliwy do wypełnienia, szczególnie w przypadku dynamiczniejszych zwyżek) flagi prowzrostowej na H4 (ozn. kolor brązowy).

Z kolei szeroka strefa cenowa 2300-50 może być traktowana jako bariera podażowa wynikająca z wykresu miesięcznego i tygodniowego. Na poziomie ok. 2325 wypada równość korekt w ruchu spadkowym zainicjowanym wiosną 2011 roku na tym pierwszym z wymienionych przed chwilą interwałów.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 

Przygotował: Miłosz Fryckowski, MentorFinansowy.pl
Miłosz Fryckowski
Miłosz Fryckowski