Kontrakty terminowe na WIG20 na poniedziałek, 06.03.2017

Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek naciskały na istotne dla obecnej sytuacji wsparcie w okolicy poziomu 2230. Jeśli ono „pęknie”, to Niedżwiedzie mają szanse na poważniejsze zdobycze w ramach korekty, jeśli – nie , to Byki mogą zaatakować lub zbliżyć się do kluczowej strefy 2300-50.

Rynek zarówno w czwartek, jak i w piątek, tworzył intradayową flagę prowzrostową (obecnie o zasięgu 2283), która mogłaby dopomóc Bykom podejść bliżej strefy 2300-50.

W czwartek pisaliśmy, że: „Niedżwiedzie zaś poczułyby się pewniej, gdyby została zanegowana formacja ABCD (o zasięgu minimalnym 2267), która jest ‚szkieletem’ dla owej flagi (ozn. kolor brązowy), lub kolejna potencjalna formacja ABCD o tym samym charakterze z punktem zwrotnym (D) w rejonie wsparcia 2229-33. To wsparcie – przypominam – jest wzmocnione połową wysokości dużego białego korpusu dziennego ze środy.”

Można powiedzieć, że w piątek faktycznie próbowała się ukształtować kolejna formacja prowzrostowa ABCD, ale Niedźwiedzie były na tyle aktywne, że powstała raczej konsolidacja nad punktem zwrotnym (D) tego układu, a nie próba mocniejszego odbicia i realizacji zasięgu. To zaś na razie daje trochę więcej szans podaży.

Gdyby Niedźwiedziom udało się  przełamać wsparcie 2229-33, to groziłoby to powstaniem podwójnego szczytu na interwałach H4 i D1, o zasięgu 2095, albo szerszej niż obecna konsolidacji, między ok. 2190 a ok. 2270.

Co ciekawe, intradayową piątkową konsolidację można zinterpretować jako bazę do wybicia z podwójnego szczytu na M15, o zasięgu 2215, w rejonie lokalnego wsparcia 2210-14.

Gdyby zaś rynkowi udało się wybić powyżej ostatnich szczytów, które są położone w obrębie intradayowego oporu 2269-74 – co w tej chwili mniej prawdopodobne – to kurs mógłby zmierzać w kierunku lokalnej bariery podażowej 2292-94, czyli w bezpośrednie pobliże szerokiej strefy cenowej 2300-50, istotnej z punktu widzenia najwyższych interwałów.

(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania i wykresy dotyczą instrumentu FPL20. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2000, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2001 na FW20.)

 

Przygotował: Miłosz Fryckowski, MentorFinansowy.pl
Miłosz Fryckowski
Miłosz Fryckowski